settings icon
share icon
Pitanje

Da li je đavo/Satana osoba ili sila/personifikacija zla?

српски

Odgovor


Iako je ubedio mnoge da ne postoji, Satana je vrlo stvarno biće, izvor sve nevere i svakog moralnog i duhovnog zla u svetu. Nazvan je različitim imenima u Bibliji, uključujući Satana (što znači „neprijatelj" – Jov 1:6; Rimljanima 16:20), đavo ( tj. onaj koji kleveće – Matej 4:1; 1. Petrova 5:8), Lucifer ( Isaija 14:12), zmija (2. Korinćanima 11:3; Otkrivenje 12:9) i mnogim drugim imenima.

Postojanje Satane kao stvarnog bića dokazano je i činjenicom da ga je Gospod Isus prepoznao kao takvog. Isus mu se često obraćao po imenu (npr. Luka 10:18; Matej 4:10) i nazvao ga „vladar ovog sveta" (Jovan 12:31; 14:30; 16:11).

Apostol Pavle nazvao je Satanu „bog ovog sveta" (2. Korinćanima 4:4) i „vladar vazdušnih sila" (Efescima 2:2). Apostol Jovan je rekao: „Sav svet je u vlasti nečastivoga" (1.Jovanova 5:19) i da Satana „zavodi sav svet" (Otkrivenje 12:9). Teško da ovo mogu da budu opisi bezlične sile ili puke personifikacije zla.

Biblija uči da, pre nego što su čovek i svet bili stvoreni, Bog je stvorio „hiljade anđela" (Jevrejima 12:22), nebesku grupu duhovnih bića velike snage i intelegencije. Najviši od ovih bića su čerubimi, koji služe pred samim Božijom prestolom, a „pomazani čerubim" bio je prvobitno sam Satana (Jezekilj 28:14). Bio je pun mudrosti i savršene lepote".

Međutim, Bog nije stvorio Satanu kao zlo biće. Anđeli, kao i ljudi,stvoreni su kao slobodni duhovi, a ne mašine koje ne razmišljaju. Oni su bili u potpunosti u stanju da odbace Božiju volju i da se pobune protiv Njegovog autoriteta, ako izaberu.

Osnovni greh, i kod ljudi i kod anđela, je dvostruki greh nevere i ponosa. Satana je rekao u svom srcu: „Popeću se do neba, više zvezda Božijih......sa Svevišnjim jednak ću biti" (Isaija 14:13,14). Teško da su ovo mogli da budu postupci ili motivacije bezlične sile.

Isus nam je, takođe, rekao neke od svojstava Satane. Hristos je rekao da je on ubica od početka, da se ne drži istine, jer u njemu nema istine I da kada govori on laže, on priča svojih prirodnim jezikom, jer je lažov i otac laži (Jovan 8:44).

Od suštinske je važnosti da hrišćani prepoznaju stvarnost Satane i da razumeju da on ide okolo kao ričući lav, tražeći koga da proždere (1. Petrova 5:8). Nemoguće je da sami nadvladamo greh i iskušenje koje dolazi od đavola, ali Biblija nam govori da budemo jaki. Treba da stavimo na sebe puno oružje Božije i da se odupremo iskušenju (Efescima 6:13).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je đavo/Satana osoba ili sila/personifikacija zla?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries