settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o anđelu Gavrilu?

српски

Odgovor


Anđeo Gavrilo je glasnik kome je bilo povereno da isporuči nekoliko bitnih poruka u Božije ime. Gavrilo se pojavljuje bar trima osobama u Bibliji; prvo proroku Danilu (Danilo 8:16); zatim svešteniku Zahariju da mu predskaže i proglasi čudesno rođenje Jovana Krstitelja (Luka 1:19); i najzad, devici Mariji da joj kaže da će da začne i da rodi sina (Luka 1:26-38). Gavrilovo ime znači „Bog je veliki", a kao anđeo blagovesti, on je taj koji je otkrio da će Spasiteljevo ime biti „Isus" (Luka 1:31).

Prvi put kada vidimo Gavrila, pojavljuje se Danilu, pošto je prorok imao viziju. Gavrilova uloga bila je da objasni viziju Danilu (Danilo 8:16). Gavrilo se pojavljuje kao čovek (Danilo 8:15; 9:21). Kada je Gavrilo posetio Danila drugi put „doleti brzo i dotače me o večernjoj žrtvi″ (Danilo 9:21). Gavrilovo „doletanje" možda označava krila, ali krila se ne pominju. Takođe je jasno da je Gavrilova pojava bila prilično zastrašujuća, jer je Danilo pao na lice kada ga je video (Danilo 8:17) i bio je bolestan danima posle svog iskustva sa anđelom i vizijom (Danilo 8:27).

U Danilu 10, vidimo drugu komunikaciju između proroka i „nekoga ko izgledaše kao čovek" (stih 16); međutim, ovaj glasnik nema ime. Anđeo kaže da je došao da pomogne Danilu da razume svoju viziju, tako da je moguće da se ovaj odlomak, takođe, odnosi na anđela Gavrila. Po govoru ovog odlomka, moguće je da su postojala dva anđela sa Danilom – jedan koji razgovara sa njim i drugi koji ga osnažuje tako da može da govori (Danilo 10:16, 18). Anđeo, takođe, govori o bici koja se dešavala u duhovnim oblastima. Ovaj anđeo, koga možemo nazvati Gavrilo i anđeo Mihajlo su učestvovali u bici sa serijom demonskih kraljeva i vladara, uključujući i one koji se zovu prinčevi ili vladari Persije (stih 13) i vladar Grčke (stih 20).

Gavrilo kaže da je poslat sa neba kao poseban odgovor na Danilovu molitvu. Gavrilo je krenuo da mu donese odgovor čim je Danilo počeo da se moli (Danilo 10:12). Ali, Gavrilo je, usput, naišao na nevolju: „Poglavar kraljevstva persijskog protivio mi se dvadeset i jedan dan" (Danilo 10:13) i sprečavao ga da dođe Danilu onoliko brzo koliko bi inače došao. Ovde imamo uvid u duhovni svet i bitke koje se dešavaju iza scene. Sveti anđeli kao što su Gavrilo izvršavaju Božiju volju, ali odupiru im se druga duhovna bića koji žele samo zlo u svetu.

Gavrilova poruka svešteniku Zahariji, ocu Jovana Krstitelja, data je u hramu, dok je Zaharije služio pred Gospodom. Gavrilo se pojavio sa desne strane kadionog žrtvenika (Luka 1:11), simbola molitve i rekao je Zahariju da su njegove molitve uslišene (stih 13). Zaharijina žena nerotkinja, Jelisaveta, će začeti sina; ovo čudesno dete zvaće se Jovan i on će ispuniti proročanstvo o dolasku Ilije (stih 17; Malahija 4:5). Gavrilova poruka primljena je sa nevericom, pa je Gavrilo učinio sumnjičavog sveštenika nemim do dana kada je dete bilo obrezano (Luka 1:20; 59-64).

Gavrilovo pojavljivanje Mariji se desilo da bi oglasilo devičansko rođenje Gospoda Isusa Hrista. Majka Mesije bila je sigurna u svoju milost pred Bogom (Luka 1:30) i rekla je da će njen Sin da ispuni Davidov savez: „On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega, i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida, te će vladati nad domom Jakovljevim doveka, i njegovom carstvu neće biti kraja″ (stihovi 32-33). Kao odgovor na Marijino pitanje o tome kako će se to desiti, pošto je devica, anđeo Gavrilo je rekao da će začeće biti rezultat dela Svetog Duha u njoj i „zato će se to sveto dete zvati Sin Božiji″ (stih 35).

Prilikom sve tri objave, Gavrilo je dočekan sa strahom i morao je da počne svoj razgovor rečima utehe i ohrabrenja za Danila, Zaharija i Mariju. Moguće je da je Gavrilo, takođe, bio anđeo koji se pojavio Josifu u Mateju 1:20, ali to nije sigurno, jer taj anđeo nema ime u Bibliji. Ono što znamo je da je Gavrilo jedan od Božijih dobrih i svetih anđela. On ima omiljenu poziciju kao anđeo „koji stoji pred Bogom" (Luka 1:19) i bio je odabran da prenese bitne poruke Božije posebne ljubavi i milosti pojedincima odabranim da budu deo Božijeg plana.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o anđelu Gavrilu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries