Šta su teritorijalni duhovi?


Pitanje: Šta su teritorijalni duhovi?

Odgovor:
„Teritorijalni duhovi" je termin koji neki hrišćani koriste da bi identifikovali demonsko posedovanje određene geografske lokacije. Ironično je da je to i paganski termin koji se koristi da se opiše prisustvo sa onog sveta za koje se veruje da obitava u posebnoj geografskoj oblasti.

Hrišćanska ideja o teritorijalnim duhovima dolazi iz odlomaka kao što su Danilo 10; Jovan 12:31; Jovan 14:30; Jovan 16:11; Marko 5:10 i Efescima 6:12. Svi ovi odlomci ukazuju da su pali anđeli dobili neku vrstu odgovornosti nad određenom oblašću. Zato, izgleda da su teritorijalni. Međutim, treba da zapamtimo da je ovo učenje izveden zaključak; Biblija nigde ne daje detaljan opis hijerarhije demonskog autoriteta u svetu. Ono šta Biblija otvoreno govori je da su demoni na delu u svetu i da su vernici aktivno uključeni u borbi protiv njih.

U Danilu 10, na primer, jedan anđeo se borio protiv demonskog neprijatelj sve veme dok se Danilo molio i postio. Tek na kraju Danilovog duhovno posvećenog vremena, taj anđeo je napravio proboj i došao do Danila. Efescima 6 upozorava vernike da čvrsto stoje protiv duhovnih neprijatelja, da paze i budu spremni za borbu. Nema sumnje da se naše borbe na Zemlji, na neki način, odražavaju i na duhovnom polju.

Problem u vezi sa terminom „teritorijalni duhovi" je što neki hrišćani veruju da je njihova dužnost da uključe teritorijalne duhove u duhovni rat. Međutim, Biblija to ne opravdava. Ne postoji nijedna situacija u Bibliji gde neko aktivno traži demona da bi ga uključio u borbu. Susreću se pojedinci koje su zaposeli demoni i neki od njih su došli Isusu i učenicima radi isceljenja, ali učenici nisu išli u potragu za demonima da bi ih izgonili iz ljudi. Niko se nikad u Bibliji nije molio da „demonski vladar" grada bude „svezan" u svojim aktivnostima protiv stanovnika tog grada.

Iako nisu u potpunosti biblijska ideja, teritorijalni duhovi možda i postoje, kao što se vidi u prethodnim odeljcima. Da li je duh „teritorijalan" nije toliko ni važno. Bitan je naš odgovor. Vernik u Hristu nema biblijsku osnovu da se uključi u molitveni rat protiv demona. Umesto toga, vernik treba da bude svestan toga da postoji duhovna borba i da je ozbiljno shvati (1. Petrova 5:8). Naši životi treba da budu usmereni na molitvu i na rast u veri. Ukoliko ikada sretnemo demona, definitivno posedujemo Hristov autoritet da se njim pozabavimo, ali ne treba da ih tražimo, bilo da su u pitanju teritorijalni duhovni ili neki drugi.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta su teritorijalni duhovi?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga