Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?


Pitanje: Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?

Odgovor:
Biblija ne govori da su anđeli muškog ili ženskog roda. Gde god da se rod pripisuje nekom anđelu u Pismu, to je muški (1. Mojsijeva 19:10-12; Otkrivenje 7:2; 8:3; 10:7). Međutim, ovo ne govori neophodno da su anđeli bilo kog roda. Matej 22:30 izgleda da govori da su anđeli bespolni: „Jer se o uskrsu niti žene niti udaju, nego su kao anđeli Božiji na nebu”. Ako anđeli nemaju porod, nema potrebe ni za polom, bar ne u onom smislu kao kod ljudi.

Na sličan način Bog se uvek govori o sebi u muškom rodu, iako On nije ni muškog ni ženskog roda. Bog koristi muški rod kada o sebi govori jer on adekvatnije objašnjava ko on jeste i šta čini, posebno u patrijarhalnoj kulturi u okviru kojih je Biblija napisana. Ako anđeli nemaju rod u nekoj formi, Pismo onda govori da su uglavnom ili u potpunosti muškog roda. Veća je mogućnost da su anđeli bespolni, baš kao što je i Bog, i da se muški rod koristi da bi se oni opisali i njihovo služenje Bogu.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga