Šta su arhanđeli?


Pitanje: Šta su arhanđeli?

Odgovor:
Reč „arhanđeo“ se pojavljuje u samo dva stiha u Bibliji. 1. Solunjanima 4:16 kaže: „Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo.“ Judina poslanica 9 kaže: „A arhanđel Mihailo, kada se svađao i prepirao s đavolom za Mojsijevo telo, nije se usudio da izrekne pogrdni sud, nego reče: »Neka te Gospod pokara«. Reč „arhanđeo“ potiče od grčke reči koja znači „glavni anđeo“. Odnosi se na anđela koji je izgleda vođa drugih anđela.

Judina poslanica, deveti stih koristi određeni član ispred reči „arhanđeo“, što bi moglo da indicira da je Mihajlo jedini arhanđeo. Međutim, Danilo 10:13 opisuje Mihajla kao jednog od „glavnih knezova“. Ovo može da ukazuje na to da ima više od jednog arhanđela, jer postavlja Mihajla na isti nivo sa drugim „glavnim knezovima“. Tako da, iako je moguće da postoji više arhanđela, najbolje je ne praviti pretpostavke da su drugi anđeli arhanđeli. Danilo 10:21 opisuje Mihajla arhanđela kao „tvog kneza“, a Danilo 12:1 prepoznaje Mihajla kao „velikog kneza zaštitnika“. Čak i ako ima više arhanđela, izgleda da je Mihajlo jedan od glavnih među njima.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta su arhanđeli?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga