settings icon
share icon
Pitanje

Ko je arhanđeo Mihajlo?

српски

Odgovor


Arhanđeo Mihajlo je opisan u Bibliji, u knjigama Danilo, Juda i Otkrivenje, kao anđeo ratnik koji se upušta u duhovnu borbu. Reč arhanđeo znači „anđeo najvišeg ranga". Većina anđela u Bibliji opisani su kao glasnici, ali Mihajlo je opisan u sve tri knjige kao neko ko se bori ili staje protiv zlih duhova i vlasti (Danilo 10:13; 21; Juda 1:9; Otkrivenje 12:7). Nemamo potpunu sliku nijednog anđela i samo dva imaju ime u Bibliji (Gavrilo je drugi). Biblija nam daje samo nagoveštaje njihovog kretanja tokom ljudskih dešavanja, ali možemo reći da je arhanđeo Mihajlo moćno biće.

Uprkos njegovog velikoj moći, Mihajlo je potpuno pokoran Gospodu. Njegova zavisnost od Gospodnje sile vidi se u Judi 1:9. Pravedni anđeli imaju rang i potčinjeni su autoritetu i zbog toga se koriste kao slika ženine potčinjenosti mužu (1. Korinćanima 11:10). Uzimajući u obzir snagu arhanđela Mihajla, njegova potčinjenost Bogu je time još lepša. Ako je pokornost anđela argument za ženinu pokornost, možemo da vidimo da pokornost nikada nije bila namenjena da oduzme bilo šta od ženine snage, smisla ili vrednosti.

Proroku Danilu je rečeno da je arhanđeo Mihajlo „veliki knez, branič sinova tvoga naroda″ (Danilo 12:1). Danilov narod su Jevreji, a činjenica da ih Mihajlo „štiti" sugeriše da je Bog poslao različite svete anđele nad mnogim državama i narodima. Čini se da demoni imaju sličnu hijerarhiju (vidi Danilo 10:20). Činjenica da je Mihajlo „veliki knez" ukazuje da ima autoritet u duhovnom podneblju. Postoji još stihova – Danilo 10:13 kaže da je Mihajlo „jedan od prvih knezova″.

Čini se da arhanđeo Mihajlo ima istaknutu ulogu u događajima u vezi sa zadnjim vremenima. Anđeo Gospodnji je rekao Danilu da će se, u zadnja vremena, Mihajlo „uzdignuti" i da će to biti vreme neprevaziđene nevolje – odnosi se na vreme Velike nevolje (Danilo 12:1). Izraelu je garantovana zaštita tokom tog vremena, koju će pratiti veliko vaskrsenje mrtvih – nekih za večni život, a nekih za večni sram (Danilo 12:2). „Glas arhanđela" će pratiti uznesenje crkve (1.Solunjanima 4:16); ovo može da se odnosi na Mihajla, ali Biblija ga posebno ovde ne pominje.

Arhanđeo Mihajlo se zadnji put pominje u Otkrivenju 12:7. Tokom perioda nevolje, „nasta rat na nebu; Mihailo sa svojim anđelima zarati na aždaju. I aždaja i njeni anđeli zaratiše″. Mihajlo i nebeska sila porazili su aždaju (Satanu) i đavo je bačen na zemlju. Tamo, razdraženi Satana „zarati na ostalo njeno potomstvo, na one koji drže Božije zapovesti i imaju svedočanstvo Isusovo″ (Otkrivenje 12:17).

Duhovni rat se vodi zarad pridobijanja srca i duša čovečanstva. Arhanđeo Mihajlo je silan anđeoski knez koji štiti Izrael i potčinjeno služi Bogu ratujući protiv Satane. Đavo može da napravi najgoru moguću stvar, ali ne može da nadjača nebeske sile (Otkrivenje 12:8).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je arhanđeo Mihajlo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries