settings icon
share icon
Pitanje

Ko je Satana?

српски

Odgovor


Ljudko verovanje o Satani ide od glupavog do apstraktnog: od malog crvenog tipa sa rogovima koji sedi na vašem ramenu i tera vas na greh, do jednog izraza koji se koristi da se opiše personifikacija zla. Biblija međutim, daje jasnu sliku toga ko je Satana, i kako on utiče na naše živote. Jednostavno rečeno, Biblija definiše Satanu kao anđeosko biće koje je palo sa svoje pozicije na nebu zbog greha i sada se direktno suprotstavlja Bogu, čineći sve što je u njegovoj moći da uništi Božije namere za ljudski rod.

Satana je bio stvoren kao sveti anđeo. Isaija 14:12 verovatno daje Satanino ime pre pada, Lucifer. Jezekilj 28:12-14 opisuje Satanu da je bio stvoren kao heruvim i da je očigledno bio najuzvišeniji stvoreni anđeo. On je postao arogantan zbog svoje lepote i položaja, i odlučio je da želi da sedne na tron koji je viši od Božijeg (Isaija 14:13-14; Jezekilj 28:15; Prva Timoteju 3:6). Satanin ponos ga je odveo u pad. Zabeležite koliko mnogo “Ja ću…” rečenica ima u Isaiji 14:12-15. Zbog njegovog greha, Bog je Satanu bacio sa neba.

Satana je postao vladar ovog sveta koji funkcioniše bez Boga, i princ vazdušnih sila (Jovan 12:31; druga Korinćanima 4:4; Efescima 2:2). On je optužitelj (Otkrivenje 12:10), onaj koji iskušava (Matej 4:3; Prva Solunjanima 3:5), i obmanjivač (Prva Mojsijeva 3; Druga Korinćanima 4:4; Otkrivenje 20:3). Njegovo samo ime znači protivnik ili “onaj koji se suprotstavlja.” Drugo ime koje se korist za Satanu, je đavo i znači “ogovarač.”

Iako je zbačen sa neba, on još uvek pokušava da uzdigne svoj tron iznad Božijeg. On falsifikuje sve što Bog radi, nadajući se da će dobiti slavu sveta i raspiruje neprijateljstvo prema Božijem carstvu. Satana stoji iza svakog lažnog kulta i svetske religije. Satana će uraditi bilo šta što je u njegovoj moći da se suprostavi Bogu i onima koji slede Boga. Međutim, Satanina sudbina je zapečaćena – večnost u ognjenom jezeru (Otkrivenje 20:10).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je Satana?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries