settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?

српски

Odgovor


Egzorcizam (zapovedanje demonima da napuste ljude) su praktikovali neki ljudi u jevanđeljima i knjizi Dela apostolska. To je deo onoga što je Hrist naložio svojim učenicima (Matej 10); neki su koristili Hristovo ime (Marko 9:38); deca fariseja (Luka 11:18-19); Pavle (Dela 16); i određeni izbacivači demona (Dela 19:11-16).

Izgleda da je cilj Isusovih učenika prilikom izbacivanja demona bio da pokažu Hristovu dominaciju nad demonima (Luka 10:17) i da potvrde da su učenici delovali u Njegovo ime i pod Njegovim autoritetom. To je takođe otkrilo njihov nedostatak vere (Matej 17:14-21). Bilo je očigledno da je ovo izbacivanje demona bilo bitno za službu učenika. Međutim, nije tačno jasno koju je ulogu izbacivanje demona imalo u procesu učeništva.

Zanimljivo je da izgleda kao da postoji neka promena u delu Novog zaveta koji se odnosi na borbu sa demonima. Delovi Novog zaveta koji o tome poučavaju (od poslanice Rimljanima do Judine) govore o demonskoj aktivnosti ali ne govore o izbacivanju demona niti je vernicima rečeno da to rade. Rečeno nam je da na sebe stavimo oklop protiv njih (Efescima 6:10-18). Rečeno nam je da se odupremo đavolu (Jakovljeva 4:7), budemo oprezni što se njega tiče (1. Petrova 5:8), i ne dajemo mu prostora u svom životu (Efescima 4:27). Međutim, nije nam rečeno da izbacujemo demone iz drugih niti čak da o tome razmišljamo.

Poslanica Efescima nam daje jasne instrukcije o tome kako da imamo pobedu u svom životu u borbi protiv sila zla. Prvi korak je da poverujemo u Hrista (2:8-9) – što slama vlast „vladara sila“ (2:2). Trebalo bi onda da izaberemo, ponovo po Božijoj blagodati, da se odreknemo bezbožnih navika i da prihvatimo pobožne (4:17-24). To ne uključuje izbacivanje demona već obnovu uma (4:23). Ta bitka se vodi sa određenim oružjem koje nam dozvoljava da se borimo, ne da izbacujemo, lukavi demonski svet (6:10). Mi stojimo sa istinom, pravednošću, jevanđeljem, verom, spasenjem, Božijom Rečju i molitvom (6:10-18).

Kada je Božija Reč bila napisana do kraja hrišćani su imali više oružja za borbu sa duhovnim svetom nego što su rani hrišćani imali. Čin izbacivanja demona bio je u velikoj meri zamenjen evangelizacijom i učeništvom kroz Božiju Reč. Pošto metode duhovne borbe u Novom zavetu ne uključuju izbacivanje demona, teško je odrediti instrukcije kako se to radi. Ako je to uopšte potrebno, to se radi preko upoznavanja osobe sa Božijom Rečju i kroz ime Isusa Hrista.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries