Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?српски

Pitanje: Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?

Odgovor:
Serafim (onaj koji gori) su anđeoska bića koja se vezuju za proroka Isaiju i njegovu viziju Boga u hramu kada ga je Bog pozvao na proročku službu (Isaija 6:1-7). Isaija 6:2-4 beleži: „Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše. I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove. I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.” Serafimi su anđeli koji slave Boga neprekidno.

Isaija, šesto poglavlje je jedino mesto u Bibliji koje specifično pominje serafime. Svaki serafim je imao šest krila. Oni su obično leteli, jeadn par krila im je pokrivao stopala, jedan par lica (Isaija 6:2). Serafimi su leteli iznad Božijeg prestola na kome je Bog sedeo, pevajući mu slavu prizivajući posebnu pažnju na Božiju slavu i veličanstvo. Ova bića su očigledno takođe služila kao sredstvo za očišćenje za Isaiju kada je započeo svoju proročku službu. Jedan je stavio vreo ugalj na Isaijine usne sa rečima: „Evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i greh tvoj očisti se“ (Isaija 6:7). Baš kao i druge vrste svetih anđela, serafimi su savršeno poslušni Bogu. Nalik na heruvime, serafimi su posebno usmereni na proslavljanje Boga.Vrati se na Srpsku stranuŠta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?