Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?


српски
Pitanje: Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?

Odgovor:
Serafim (onaj koji gori) su anđeoska bića koja se vezuju za proroka Isaiju i njegovu viziju Boga u hramu kada ga je Bog pozvao na proročku službu (Isaija 6:1-7). Isaija 6:2-4 beleži: „Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše. I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove. I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.” Serafimi su anđeli koji slave Boga neprekidno.

Isaija, šesto poglavlje je jedino mesto u Bibliji koje specifično pominje serafime. Svaki serafim je imao šest krila. Oni su obično leteli, jeadn par krila im je pokrivao stopala, jedan par lica (Isaija 6:2). Serafimi su leteli iznad Božijeg prestola na kome je Bog sedeo, pevajući mu slavu prizivajući posebnu pažnju na Božiju slavu i veličanstvo. Ova bića su očigledno takođe služila kao sredstvo za očišćenje za Isaiju kada je započeo svoju proročku službu. Jedan je stavio vreo ugalj na Isaijine usne sa rečima: „Evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i greh tvoj očisti se“ (Isaija 6:7). Baš kao i druge vrste svetih anđela, serafimi su savršeno poslušni Bogu. Nalik na heruvime, serafimi su posebno usmereni na proslavljanje Boga.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?