settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hrišćanska demonologija?

српски

Odgovor


Demonologija je nauka o demonima. Hrišćanska demonologija je nauka o tome šta Biblija podučava o demonima. Usko povezana sa angeologiijom, hrišćanska demonologija uči nas o demonima, šta su oni i kako nas napadaju. Satana i njegovi demoni su pali anđeli, stvarne ličnosti koje vojuju protiv Boga, svetih anđela i čovečanstva. Hrišćanska demonologija pomaže nam da budemo svesni Satane, njegovih sledbenika i njihovih smicalica. Evo nekih bitnih stavki u vezi sa hrišćanskom demonologijom;

Šta Biblija govori o demonima? Biblija govori da su demoni pali anđeli – anđeli koji su zajedno sa Satanom pobunili protiv Boga. Satana i njegovi demoni sada žele da prevare i unište sve one koji slede i obožavaju Boga.

Kako, zašto i kada je Satana pao sa neba? Satana je pao sa neba zbog greha ponosa, koji je vodio u buntovništvo protiv Boga. Tačno vreme njegovog pada nije zabeleženo u Bibliji. Možda se desilo van vremena koje mi poznajemo, pre stvaranja vremena i svemira.

Zašto je Bog dozvolio nekim od anđela da zgreše? Anđeli koji su pali i postali demoni imali su slobodnu volju i izbor da učine – Bog ih nije prisilio ili ohrabrio da zgreše. Oni su zgrešili svojom voljom i stoga su vredni Božijeg večnog gneva.

Da li hrišćanin može da bude zaposednut demonima? Mi čvrsto verujemo da hrišćanina ne može da zaposedne demon. Verujemo da postoji razlika između toga da je osoba zaposednuta demonom ili da neku osobu demon ugnjetava ili utiče na nju.

Da li postoji aktivnost demonskih duhova u svetu danas? S obzirom da je Satana „ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere" (1. Petrova 5:8) i znajuči da nije sveprisutan, logično je pretpostaviti da će slati svoje anđele da obavljaju njegov posao na ovom svetu.

Ko ili šta je Nefilim? Nefilim („oni koji su pali, divovi") su potomci proizašli iz seksualnog odnosa između sinova Božijih i ljudskih ćerki u Postanju 6:1-4. Postoji mnogo rasprave u vezi sa identitetom „sinova Božijih".

Mnogi ljudi veruju da su Satana i njegovi demoni samo personifikacija zla. Hrišćanska demonologija pomaže nam da shvatimo prirodu našeg duhovnog neprijatelja. Podučava nas da se odupremo i nadvladamo đavola i njegova iskušenja. Slava Bogu za pobedu nad tamom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista! Iako hrišćanin ne treba da bude opsednut demonologijom, jasno razumevanje demonologije pomoći će nam da smirimo naše strahove, da budemo oprezni i podsetiće nas da budemo blizu našeg Gospoda Isusa Hrista. Mi imamo Svetog Duha koji živi u našim srcima i „veći je onaj koji je u nama od onog koji je u svetu" (1. Jovanova 4:4).

Ključni biblijski stih u vezi sa hrišćanskom demonologijom je 2. Korinćanima 11:14-15: „I nije čudo; jer i sam satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kad se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti; njihov svršetak biće po njihovim delima".

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hrišćanska demonologija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries