settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji aktivnost demonskih duhova danas u svetu?

српски

Odgovor


Duhovi, proganjanje, seanse, tarot karte, Ouija ploče, kristalne kugle – šta je svemu tome zajedničko? Oni su fascinantni mnogim ljudima, jer navodno nude uvid u nepoznat svet koji leži iza granica našeg fizičkog postojanja. I mnogima takve stvari deluju nevino i bezopasno.

Mnogi koji prilaze ovim pitanjima sa nebiblijskog stanovišta veruju da duhovi predstavljaju duhove mrtvih ljudi koji, iz nekog razloga, nisu otišli na „sledeći nivo". Prema onima koji veruju u duhove, postoje tri različite vrste proganjanja 1) proganjanja rezidentnih duhova ili situacija (koja se upoređuju sa video reprodukcijama bez ikakve prave interakcije sa bilo kojim duhovima). 2) Proganjanja ljudskih duhova, čija je priroda kombinacija dobrog i lošeg (ali ne zlog). Takvi duhovi možda prosto žele da privuku ljudsku pažnju, drugi možda zbijaju neslane šale, ali u svakom slučaju, oni ne nanose štetu ljudima. 3) Interakcija sa duhovima koji nisu ljudski tj. sa demonima. Oni mogu da se maskiraju u ljudske duhove, ali su opasni i nanose štetu.

Kada čitamo o duhovima i proganjanjima iz nebiblijskih izvora, zapamtite da, samo zato što se autor možda poziva na Bibliju ili biblijske likove (npr. arhanđel Mihajlo), to ne znači da se temi prilazi sa biblijskog stanovišta. Kada ne postoji autoritet koji stoji iza informacije autora, čitalac mora da se zapita: „Kako on/on zna da je to bas tako? Šta je njegov/njen autoritet? Na primer, kako autor zna da se demoni maskiraju kao ljudski duhovi? Na kraju, oni koji se bave ovom temom iz nebiblijske perspektive moraju da zasnivaju svoje razumevanje na sopstenim mislima, mislima drugih i/ili iskustvima iz prošlosti. Međutim, prema sopstvenom priznanju da demoni varaju i mogu da imitiraju dobroćudne ljudske duhove, iskustva mogu da budu varljiva! Ako neko treba da stekne ispravno razumevanje na ovu temu, mora da pribegne izvoru koji se pokazao tačnim 100 posto – Božijoj Reči, Bibliji. Hajde da pogledamo šta Biblija kaže na ovu temu.

1. Biblija nikada ne govori o proganjanjima. Umesto toga, podučava da kad osoba umre, duh te osobe ide na dva mesta. Ako je osoba vernik u Isusa Hrista, duh te osobe uvodi se u prisustvo Gospoda na nebu (Filipljanima 1:21-23; 2. Korinćanma 5:8). Kasnije, on će biti sjedinjen i u telu prilikom vaskrsenja (1. Solunjanima 4:13-18). Ako osoba nije vernik u Isusa Hrista, njegov duh šalje se na mesto mučenja koje se zove pakao (Luka 16:23-24).

Bilo da je osoba vernik ili ne, ne postoji povratak u naš svet da bi se komuniciralo ili pričalo sa ljudima, čak i radi upozorenja da beže od predstojećeg suda (Luka 16:27-31). Postoje samo dva zabeležena trenutka kada je mrtva osoba komunicirala sa živom. Prva je kada je izraelski kralj Saul pokušao da kontaktira umrlog proroka Samuila putem medijuma. Bog je dozvolio Samuilu da bude uznemiren dovoljno dugo da oglasi sud nad Saulom zbog stalne neposlušnosti (1. Samuilova 28:6-19). Drugi trenutak je kada su Mojsije i Ilija pričali sa Isusom prilikom preobraženja u Mateju 17:1-8. Medjutim, nije postojalo ništa „sablasno" u vezi sa pojavljivanjem Mojsija i Ilije.

2. Biblija stalno govori o nevidljivim anđelima koji se kreću unaokolo (Danilo 10:1-21). Ponekad ti anđeli komuniciraju sa živim ljudima. Zli duhovi ili demoni mogu, u stvari, da zaposednu ljude, da obitavaju u njima i kontrolišu ih (vidi Marko 5:1-20). Četiri evanđelja i knjiga Dela apostolskih beleže nekoliko događaja demonske opsednutosti i dobrih anđela koji se pojavljuju i pomažu vernicima. Anđeli, bilo dobri ili loši, mogu da budu uzročnici natprirodnih fenomena (Jov 1-2; Otkrivenje 7:1; 8:5; 15:1,16).

3. Biblija pokazuje da demoni znaju stvari kojih ljudi nisu svesni (Dela 16:16-18; Luka 4:41). Pošto su ti zli anđeli prisutni dugo vremena, prirodno je da znaju stvari koje oni, čiji su životi ograničeni, ne znaju. Pošto trenutno Satana ima pristup Božijoj prisutnosti (Jov 1-2), demonima može biti dozvoljeno da znaju neke pojedinosti o budućnosti, ali ovo je nagađanje.

4. Biblija kaže da je Satana otac laži i prevarant (Jovan 8:44;2. Solunjanima 2:9) i da se prerušava u„anđela svetla". Oni koji ga prate, ljudi ili ne, praktikuju iste laži (2. Korinćanima 11:13-15).

5. Satana i demoni imaju veliku moć (u poređenju sa ljudima). Čak i arhanđel Mihajlo veruje jedino u Božiju silu kada se bori sa Satanom (Juda 1:9). Ali, Satanina moć je ništavna u poređenju sa Božijom (Dela 19:11-12; Marko 5:1-20) i Bog je u stanju da upotrebi Satanine zle namere da izvede to na dobro (1. Korinćanima 5:5; 2. Korinćanima 12:7).

6. Bog nam zapoveda da nemamo ništa sa okultnim, obožavanjem đavola ili svetom nečistih duhova. Ovo uključuje angažovanje medijuma, učestovanje na seansama, Ouija ploče, horoskope, tarot karte, komuniciranje putem određenih kanala itd. Bog smatra ovakve prakse gadošću (Ponovljeni zakon 18;9-12; Isaija 8: 19-20; Galatima 5:20; Otkrivenje 21:8) i oni koji su uključeni u takve stvari prizivaju katastrofu (Dela 19:13-16).

7. Vernici u Efesu predstavljaju primer kako se ophoditi prema okultnim stvarima (knjige, muzika, nakit,igre itd). Oni su priznali svoju uključenost u to kao greh i javno ih spalili (Dela 19:17-19).

8. Izbavljenje od Satanine moći postiže se kroz Božije spasenje. Spasenje dolazi verom u evanđelje Isusa Hrista (Dela 19:18; 26:16-18). Uzaludni su pokušaji da se čovek izbavi od uključenosti u demonsku aktivnost bez spasenja. Isus je upozorio na srce koje nema prisustvo Svetog Duha ; takvo srce je samo prazno mesto koje je spremno za naseljavanje još gorih demona (Luka 11:24-26). Ali, kada osoba dođe Hristu radi oproštaja greha, Sveti Duh dolazi da obitava do dana otkupljenja (Efescima 4:30).

Neke paranormalne aktivnosti mogu se pripisati i postupcima šarlatana. Najbolje bi bilo razumeti druge izveštaje o duhovima i proganjanjima kao demonsko delovanje. Ponekad ovi demoni neće ni pokušati da sakriju svoju pravu prirodu, a nekada će koristiti obmanu, pojavljujući se kao ljudski duhovi. Takva obmana vodi ka novim lažima i zbunjenosti.

Bog kaže da je konsultovanje mrtvih u ime živih ravno ludosti. Umesto toga, On kaže: „Zakon i svedočanstvo tražite" (Isaija 8:19-20). Božija Reč je naš izvor mudrosti. Vernici u Isusa Hrista ne treba da budu uključeni u okultno. Duhovni svet je stvaran, ali hrišćani ne treba da se plaše (1. Jovanova 4:4).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji aktivnost demonskih duhova danas u svetu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries