settings icon
share icon
Pitanje

Šta je služba izbavljenja i da li je biblijska?

српски

Odgovor


Opšta definicija „službe izbavljenja" sa kojom se svi slažu je da se ta služba obično usresređuje na izbacivanje demona ili duhova u pokušaju da se reše problemi u vezi sa specifičnim demonima. Na primer, sveštenik službe izbavljenja će možda želeti da pomone nekome da prebrodi gnev izbacujući duha gneva. Ovi sveštenici se obično usredsređuju na rušenje duhovnih uporišta u nečijem životu, na pronalaženje unutrašnjeg isceljenja ili proglašavajući pobedu u Hristu nad njegovim neprijateljima. Mnogo toga se odnosi na duševne sveze, kletve ili „zakonska prava" demona. Sa biblijske strane gledišta, demoni ili zli duhovi su pali anđeli koji su se pobunili na nebu sa Satanom (Otkrivenje 12:4, 9; Isaija 14: 12-20; Jezekilj 28:1-19).

U Bibljii postoji puno toga o Satani i njegovim demonima. Malo toga se govori o službi izbavljenja od istih, a ništa se ne govori o izbavljenju kao „službi". Spisak crkvenih službi nalazi se u Efescima 4:11. Prvi su apostoli ili proroci, temelj crkve – kojoj je Isus glavni ugaoni kamen (Efescima 2:20). Slede evanđelisti, zatim pastiri i učitelji. Sposobnost da se izbacuju demoni nije navedena kao duhovni dar ili služba.

Evanđelja i Dela apostolska govore o tome da su Isus i učenici izbacivali demone. Podučavanje u Novom zavetu (od Rimljana do Jude) govore o demonskoj aktivnosti, ali ne i metodu kako ih izbaciti, niti se vernici pozivaju da to čine. Nama je rečeno da stavimo svo oružje Božije da bismo se oduprli duhovnoj zlobi (Efescima 6:10-18). Rečeno nam je da se odupremo đavolu (Jakovljeva 4:7) i da mu ne dajemo mesta u našim životima (Efescima 4:27). Međutim, nije nam rečeno kako da izbacimo njega ili njegove demone iz drugih, niti da o tome treba da razmišljamo da činimo.

Zanimljivo je da ne postoji zapis o Isusovim uputstvima učenicima kako da izbacuju demone, sa mogućim izuzetkom u Mateju 12:43-45, gde je dat neki uvid. Kada su učenici otkrili da im se demoni potčinjavaju u Isusovom imenu i vlasti, bili su radosni (Luka 10:17; Dela 5:16; 8:7; 16:18; 19:12). Ali, Isus je rekao učenicima: „Ali nemojte da se radujete tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima″ (Luka 10:20).

Umesto da nam se da posebna „služba izbavljenja", mi imamo autoritet u silnom Isusovom imenu. Jednog dana, Jovan je rekao Isusu: „Reče mu Jovan: ,Učitelju, videsmo jednoga kako u tvoje ime isteruje demone, a ne ide s nama, i branili smo mu, jer nije išao s nama. A Isus reče: ne branite mu; jer nema toga koji će činiti čudo u moje ime i moći odmah zlo da govori o meni; ko, naime, nije protiv nas, za nas jeʾ″ (Marko 9:38-40). Vlast nad demonima znači delovanje Gospoda, bez obzira da li osoba ima posebnu službu izbavljenja.

Naglasak na duhovnom ratu je istaknut u stihovima kao što su 1. Jovanova 4:4: „Vi ste, dečice, od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu (đavo)". Pobeda je naša, jer Sveti Duh obitava u nama. Vernici mogu da nadvladaju svoje borbe sa prošlošću, navikama, zavisnošću, jer „sve što je od Boga rođeno pobeđuje svet″ (1. Jovanova 5:4). Nama je potrebna molitva, pobožni savet i podrška dobre crkve, ali ne neophodno i „sveštenik službe oslobođenja".

Nama je rečeno: „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere. Njemu se usprotivite, čvrsti u veri…….A Bog svake blagodati, koji vas je u Hristu pozvao u svoju večnu slavu, on će vas posle vašeg kratkog stradanja usavršiti, učvrstiti, osnažiti, utemeljiti (1. Petrova 5:8-10).

Ključ pobede u hrišćanskom životu je da nas Sveti Duh ispunjava (kontroliše i osnažuje) iz trenutka u trenutak (Efescima 5:18). Otac poznaje one koji su Njegovi: „Jer svi, koje vodi Duh Božiji, ti su sinovi Božiji″ (Rimljanima 8:14). Sveti Duh neće obitavati ni u kome ko nije nanovo rođen (Jovan 3:3-8; 2. Timoteju 2:19; Dela 1:8; 1. Korinćanima 3:16), pa je prvi korak u duhovnoj pobedi da se pouzdamo u Isusa Hrista. Zatim, raduj se što je Isus u tebi i što imaš Njegovu silu i pobedu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je služba izbavljenja i da li je biblijska?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries