Da li postoji „anđeo smrti"?


Pitanje: Da li postoji „anđeo smrti"?

Odgovor:
Ideja o „anđelu smrti" prisutna je u nekoliko religija.„Anđeo smrti" poznat je kao Samael, Sarijel ili Azrael u judaizmu; kao Malak Almavt u islamu; kao Jama ili Jamaraj u hinduizmu; i kao anđeo smrti u popularnim romanima naučne fantastike. U različitim mitologijama, opis anđela smrti proteže se od kostura u plaštu sa srpom u ruci, preko lepe žene do malog deteta. Iako se detalji razlikuju, suštinsko verovanje je da to biće dolazi kao osoba u momentu smrti, bilo da samo uzrokuje smrt ili jednostavno posmatra – sa ciljem da uzme dušu te osobe i odvede je tamo gde obitavaju mrtvi.

Biblija ne podučava ovu ideju o „anđelu smrti". Biblija nigde ne podučava da postoji poseban anđeo koji je odgovoran za smrt ili koji je prisutan kada osoba umre. Druga Kraljevima 19:35 opisuje kako jedan anđeo usmrćuje 185,000 Asiraca koji su izvršili invaziju na Izrael. Neki takođe smatraju i Izlazak 12, smrt prvorođenih u Egiptu, kao delo takvog anđela. Iako je ovo moguće, Biblija nigde ne pripisuje smrt prvorođenih anđelu. U svakom slučaju, iako Biblija opisuje anđele koji uzrokuju smrt na Gospodnju zapovest, Biblija nigde ne uči da je to specifičan anđeo smrti.

Bog i jedino Bog je suveren nad vremenom naše smrti. Ni anđeo ni demon ne može, ni na koji način, da uzrokuje smrt pre nego što je to Božija volja. Prema Rimljanima 6:23 i Otkrivenju 20:11-15, smrt je odvajanje, odvajanje naše duše i duha od našeg tela (fizička smrt), a u slučaju nevernika i večna odvojenost od Boga (večna smrt). Smrt je nešto što se dešava. Smrt nije anđeo, niti osoba,niti jedino drugo biće. Anđeli mogu da prouzrukuju smrt i možda su uključeni u ono što se dešava posle smrti – ali ne postoji tako nešto kao što je „anđeo smrti".

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li postoji „anđeo smrti"?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga