settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način je Satana bog ovog sveta (2. Korinćanima 4:4)?

српски

Odgovor


Izraz„bog ovog sveta” (ili „bog ovog vremena”) ukazuje da Satana ima ogroman uticaj na ideje, mišljenja, ciljeve, nade i viđenje većine ljude. Njegov uticaj takođe obuhvata svetske filozofije, obrazovanje i trgovinu. Misli, ideje, nagađanja i lažne religije na svetu su pod njegovom kontrolom i iznikle su iz njegovih laži i obmana.

Satanu takođe zovu „vladarom vazdušnih sila” u Efescima 2:2. On je „vladar ovog sveta” u Jovanu 12:31. Ove titule i mnoge druge označavaju Satanine moći. Na primer, kada kažemo da je Satana „vladar vazdušnih sila” to znači da, na neki način, on vlada nad svetom i ljudima na ovom svetu.

Ovo ne znači da on u potpunosti vlada svetom; Bog je i dalje suveren. To znači, da je Bog, u svojoj neograničenoj mudrosti, dozvolio Satani da deluje na ovom svetu u okviru granica koje je Bog postavio za njega. Kada Biblija kaže da Satana ima vlast nad ovim svetom, treba da zapamtimo da mu je Bog dao ovaj uticaj samo nad nevernicima. Vernici više nisu pod Sataninom vlašću (Kološanima 1:13). Nevernici su, sa druge strane, „u zamci đavola” (2. Timoteju 2:26), „u vlasti nečastivoga” (1. Jovanova 5:19) i u njegovom su ropstvu (Efescima 2:2).

Stoga, kada Biblija kaže da je Satana „bog ovog sveta”, to ne znači da on ima vrhunsku vlast. To označava da Satana vlada nad nevernim svetom na poseban način. U 2. Korinćanima 4:4, nevernik prati Satanin plan: „Bog ovoga sveta oslepio je njihove neverničke misli, da ne vide prosvećenje od evanđelja o slavi Hristovoj”. Satanina smicalica uključuje i lažne filozofije ovog sveta – filozofije koje zaslepljuju nevernika za istinu evanđelja. Satanine filozofije su utvrđenje u kom su ljudi zarobljeni i Hristos ih mora osloboditi.

Jedan primer takve lažne filozofije je i verovanje da čovek mora da zaradi Božiju naklonost određenim činom ili delima. U skoro svakoj lažnoj religiji, tema koja preovlađuje je kako zaslužiti Božiju naklonost ili zaraditi večni život. Zaraditi spasenje delima, međutim, suprotno je biblijskoj otkrivenju. Čovek ne može da zaradi Božiju naklonost; večni život je slobodni dar (vidi Efescima 2:8-9). I taj slobodni dar je dostupan putem Isusa Hrista i jedino kroz Njega (Jovan 3:16; 14:6). Možda se pitas zašto čovečanstvo jednostavno ne primi besplatni dar spasenja (Jovan 1:12). Odgovor je da Satana – bog ovog sveta- kuša čovečanstvo da prati, umesto toga, svoj ponos. Satana postavlja plan, neverni svet prati, a čovečanstvo nastavlja da živi u obmani. Nije ni čudo što Biblija Satanu naziva lažovom (Jovan 8:44).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Na koji način je Satana bog ovog sveta (2. Korinćanima 4:4)?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries