settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Satana u paklu? Gde se nalazi Satana?

српски

Odgovor


U ovom trenutku, Satana nije u paklu. Umesto toga, Satana tumara zemljom, tražeći ljude koji će da kuša na greh i tako ih odvoji od Boga. Prva Petrova 5:8 kaže: „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere″. U Jovanu 14:30, Isus naziva Satanu „vladarem ovog sveta", a apostol Pavle ga naziva „vladar vazdušnih sila, duh koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti" (Efescima 2:2). Satana ne živi u paklu; on živi i radi na zemlji i na nebeskim svodovima koji je okružuju.

Satana je „otac laži" (Jovan 8:44) i trenutno, on vrši uticaj i vlada svetom. Satana želi da ga slave (Matej 4:9) i koristi obmanu i zbunjenost da privuče čovekovu pažnju na sebe. Ovaj svet, na ovaj ili onaj način, slavi Satanu, osim onih koji pripadaju Božijem carstvu i koji su izuzeti iz đavoljskih obmana. Ako osoba nije Božije dete, on je, automatski, dete Satane (vidi Jovan 8:44; Dela 13:10). Prva Jovanova 3:10 nam govori kako da razaberemo između ova dva: „Po ovom se poznaju deca Božija i deca đavolja: svako, ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga″. Jakovljeva 4:4 objašnajva da je, svako ko je prijatelj sveta, Božiji neprijatelj.

Ovo je bitno da se zna, jer će Isus uskoro da se vrati na zemlju i sabraće one koji mu pripadaju. On će poraziti sledbenike Satane i izabrane će tražiti za sebe. Na kraju, Satana će biti bačen u ognjeno jezero i „mučen danju i noću u sve vekove″ (Otkrivenje 20:10). Posle toga, Isus će suditi nevernicima prema njihovim delima tokom života. Svako čije ime se ne nađe zapisano u Knjizi života biće bačen u vatreno jezero gde će se već nalaziti Satana i njegovi podanici (Otkrivenje 20:13,15). Pakao i smrt su, takođe, bačeni u vatreno jezero (Otkrivenje 20:14), tako da, sa tehničke strane gledišta, Satana nikada ne obitava u paklu. Ali, biće svezan trajno na veoma toplom mestu koji bi moglo da se nazove „paklenom" lokacijom, gde će biti večno mučen.

Ključna stvar koju svaka osoba treba da zaključi iz ovoga je da osigura da njeno ime bude zapisano u Knjizi života, tako da može da ima večni život na nebu, umesto večne razdvojenosti od Boga u vatrenom jezeru.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Satana u paklu? Gde se nalazi Satana?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries