settings icon
share icon
Pitanje

Ko i šta su nefilimi (vrsta divova)?

српски

Odgovor


Nefilimi („pali, divovi“) bili su vrsta nastala seksualnim odnosom između sinova Božijih i ljudskih čerki u 1. Mojsijevoj 6:1-4. Postoji mnogo rasprave oko toga ko su „sinovi Božiji“. Mi smatramo da su to pali anđeli (demoni) koji su se parili sa ženama sa zemlje i/ili su opsedali muškarce i onda se parili sa ženama. Ovo je imalo za ishod potomstvo nefilime, koji su bili „silni ljudi, od starine na glasu” (1. Mojsijeva 6:4).

Zašto bi demoni tako nešto uradili? Biblija ne daje konkretan odgovor. Demoni su zla, iskvarena bića, tako da ništa što oni čine ne bi trebalo da nas iznenadi. Što se tiče njihovih motiva, možda je najbliže istini mišljenje da su pokušali da iskvare ljudsku krvnu liniju da bi sprečili dolazak Mesije, Isusa Hrista. Bog je obećao da će Mesija doći od Evine linije (1. Mojsijeva 3:15) koja će skršiti zmijsku glavu –sotoninu. Demoni su verovatno pokušali da to spreče čime bi učinili da bude nemoguće da se bezgrešni Mesija rodi. Ovo nije konkretan biblijski odgovor, ali je prihvatljiv i ne protivureči ničemu što Biblija govori.

Ko su bili nefilimi? Prema jevrejskoj i drugim nekim legendama (Enokova knjiga i još neki nebiblijski spisi), oni su bili vrsta divova i super-heroja koji su činili veika zla. Njihova veličina i snaga najverovatnije potiču od mešavine demonske i ljudske genetike. Sve što Biblija o njima direktno govori je da su bili „silni ljudi, od starine na glasu” (1.Mojsijeva 6:4). Nefilimi nisi bili vanzemaljci već doslovno bića koja su nastala iz unije sinova Božijih i ljudskih ćerki (1. Mojsijeva 6:1-4).

Šta se desilo sa nefilimima? Nefilimi su bili glavni razlog što je nastao potop u vreme Noje. Odmah pošto se pominju nefilimi, Bog kaže: „Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle, pokaja se Gospod što je stvorio čoveka na zemlji, i bi mu žao u srcu. I reče Gospod: “Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.” I Bog je krenuo da poplavi celu zemlju”. I ubio sve i svakoga (uključujući i nefilime) osim Noja i njegove porodice i životinja u barci (1. Mojsijeva 6:11-22).

Gde su bili nefilimi posle potopa? 1. Mojsijeva 6:4 nam kaže: „A beše tada divova na zemlji; a i posle”. Izgleda da su demoni ponovili svoj greh i posle potopa. Međutim, verovatno je to bilo u mnogo manjem obimu nego ranije, pre potopa. Kada su Izraelci otišli da špijuniraju Hanan, javili su Mojsiju: “Videsmo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskog, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo” (4.Mojsijeva 13:33). Ovaj odeljak ne kaže konkretno da su nefilimi zaista bili tamo, samo da su špijuni mislili da su ih videli. Najverovatnije su špijuni videli veoma velike ljude u Hananu i greškom mislili da su videli nefilime. Ili je moguće da su se posle potopa demoni ponovo parili sa ženama i rodilo se još nefilima. Šta god da je bio slučaj, ove “divove” su Izraelci pobili tokom invazije na Hanan (Isus Navin 11:21-22) i kasnije tokom svoje istorije (5. Mojsijeva 3:11; 1. Samuilova 17).

Šta danas sprečava demone da stvaraju nove nefilime? Izgleda da je Bog stavio tačku na parenje demona sa ženama time što je stavio demone koji su to počinili u Ambis. Judina poslanica 6 kaže: „Pa je i anđele, koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan, sačuvao u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana“. Očigledno je da danas nisu svi demoni zatvoreni tako da je verovatno bilo demona koji su počinili grozne grehe i posle originalnog pada. Verovatno su demoni koji su se parili sa ženama oni koji su u „večnim okovima“. Ovo treba da spreči da veći broj demona počini to isto.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko i šta su nefilimi (vrsta divova)?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries