settings icon
share icon
Pitanje

Koliku moć Satana poseduje?

српски

Odgovor


Satana je bio anđeo koga je Bog stvorio i koji se okrenuo protiv Božijeg autoriteta (Isaija 14:13) i postao je poglavar carstva zlih duhova koji se zovu demoni, njegovi „anđeli"(Matej 25:41). Njegova moć na nebu i na zemlji je velika i ne treba je potcenjivati. Međutim, iako su Satana i njegove sile strašni neprijatelji, Isus Hristos je smrvio Sataninu moć, ispunjavajući proročanstvo u Postanju 3:15. Hristov krst odneo je pobedu (Jovan 12:31). „Vladar ovoga sveta je osuđen" (Jovan 16:11) i Isus će, jednog dana, potpuno uništiti Sataninu moć i pročistiti stvorenje (2. Petrova 3:10).

Satanina moć u nebeskom području/duhovnom svetu:
Satanina sila ima ugled u duhovnom svetu (Juda 1:9), gde ima ograničen pristup Božijem prisustvu (Jov 1:6). Knjiga o Jovu obezbeđuje uvid u odnos između Boga i Satane. U Jovu 1:6-12, Satana stoji pred Bogom i izveštava da je došao „s puta i šetnje po zemlji" (stih 7). Bog pita Satanu da li je razmišljao o pobožnom Jovu i Satana odmah optužuje Jova za neiskrenost – on voli Boga samo zbog blagoslova koje mu Bog daje. „Ali ispruži ruku svoju″, Satana kaže, „dotakni se onoga što ima, i siguran sam da će te u lice prokleti″ (stih 11). Bog dozvoljava Satani da naškodi Jovovom imanju i porodici, ali ne i njegovoj ličnosti i Satana odlazi. U Jovu 2, Satana dolazi ponovo u Božije prisustvo i, ovog puta, dozvoljeno mu je da naškodi Jovovom ličnom zdravlju (ostatak knjige je iz Jovove perspektive i daje primer kako se nositi sa patnjom).

Ovo je bitan odlomak, jer pokazuje Satanino mesto u duhovnom svetu. On je u stanju da optuži Božiji narod u Božijem samom prisustvu, a Juda 1:9, pokazuje da je, čak i arhanđelu Mihajlu, potrebna pomoć od Gospoda da bi ga savladao. Međutim, Satana je, očigledno, ograničen da deluje u svom punom besu; on je i dalje stvoreno biće ispod Boga i njegova sila je ograničena.

Satanina sila na zemlji:
Jov 1, takođe, otkriva da Satana nanosi zlo i uzrokuje direktnu štetu na zemlji. Najpoznatiji i najbitniji od njegovih postupaka na zemlji desio se u Edenskom vrtu. Postanje 3 nam govori o Sataninom kušanju Eve „majci svih živih" (stih 20) i njenom kasnijem prvom grehu. Zbog ovog čina i Evinog muža Adama, greh je stupio na ovaj svet i to je razlog što celo čovečanstvo mora da bude otkupljeno od greha da bi bilo sa Bogom.

Jednog dana, Isus je sreo ženu koja je „osamnaest godina imala duha, izazivača bolesti″ (Luka 13:11). Isus pripisuje tu nesreću Satani, koji ju je držao „vezanom" (stih 16). Satanina moć je bila stvarna, ali ju je Gospod brzo savladao: „I stavi ruke na nju, pa se odmah ispravi i slavljaše Boga″ (stih 13). Isusovo čudo bilo je jasan pokazatelj Njegove moći nad Satanom.

Zbog njegovog podsticanja zla na zemlji, Satana se naziva „vladarom", „bogom" ili „princom″ ovog sveta (Jovan 14:30; Jovan 12:31; 16:11; 2. Korinćanima 4:3-4; Efescima 2:2, Kološanima 1:13). On je neprijatelj Boga i istine (Matej 13:24-30; 2. Solunjanima 2:9-12) i čini sve što može da iskuša pojedince (Postanje 3; Luka 22:31; 1. Timoteju 3:7) i veće grupe ljudi (1. Solunjanima 3:5; Otkrivenje 2:10). On „zavodi sav svet" (Otkrivenje 12:9). Satana to postiže različitim sredstvima, uključujući i to što koristi ljudski ponos (1. Timoteju 3:6; 1. Korinćanima 4:6), mešajući se u prenošenje istine (Matej 13:18-22, 38-39) i postavljajući lažne vernike u crkvu (1. Timoteju 4:1-2; 2. Timoteju 3:1-9; Otkrivenje 2:9; 3:9). U Jovanu 8:44, Isus kaže da je „Satana lažov i otac laži".

Bog i dalje daje Satani neku vlast na ovom svetu, što znači da njegova vlast nije još u potpunosti slomljena – osim u jednoj oblasti: njegova sila nad smrću. Jevrejima 2:14-15 kaže da je Isus došao kao čovek da umre da „obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola″, moć koju je Satana imao „od početka" (Jovan 8:44). Spasenje koje Isus obezbeđuje oslobodilo nas je Satanine omče. Smrt je izgubila svoj žalac (1. Korinćanima 15:55).

Satanina moć – zaključak:
Biblija kaže da je „sav svet u vlasti nečastivoga″ (1. Jovanova 5:19) I „budite trezveni i bdite. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere″ (1. Petrova 5:8). Ipak, hrišćani imaju veliku nadu, jer su Isus Hristos (Jovan 16:33) i naša vera u Njega (1. Jovanova 5:4) savladali Satanino zlo. „Veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu″ (1. Jovanova 4:4).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koliku moć Satana poseduje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries