settings icon
share icon
Pitanje

Ko su bili duhovi u tamnici?

српски

Odgovor


„Duhovi u tamnici" pominju se u kontekstu onog što je Isus učinio u periodu između smrti i vaskrsenja. Prva Petrova 3:18-20 kaže: „Telo su mu, doduše, ubili, ali je duhom oživljen; Njim je sišao i propovedio duhovima koji su bili u tamnici, koji su nekad bili neposlušni, kad je Božija strpljivost čekala u Nojevo vreme, dok se gradio kovčeg". Obratite pažnju da je Isusovo telo bilo mrtvo i čekalo je vaskrsenje, ali On je bio duhovno živ tokom vremena dok mu je telo bilo u grobu. Za dodatno objašnjenje ovog članka, pročitajte naš članak „Gde je Isus bio tri dana između smrti i vasksrenja?"

Znamo sigurno tri stvari u vezi sa duhovima spomenutim u 1. Petrovoj 3:19. Oni su bez tela, u tamnici su, počinili su greh pre Potopa. Stih izgleda navodi da ih je Isus posetio mesto njihovog zatočeništva da bi im nešto objavio. Ko su tačno bili ovi duhovi bio je predmet nagađanja tokom godina.

Uzmimo gledište da su duhovi u tamnici bili pali anđeli ili demoni. Duhovi u tamnici ne mogu da budu sveti anđeli, jer nisu zgrešili i nisu zarobljeni. Jasno je da nisu svi demoni zarobljeni, jer Novi zavet daje mnogo primera demonske aktivnosti na zemlji. Stoga, duhovi u tamnici mora da su odabrana grupa demona koji su u zarobljeništvu, za razliku od njihovih demonskih saveznika.

Koji je razlog što su samo neki,ali ne I svi demoni u zarobljeništvu? Juda 1:6 daje bitan nagoveštaj: „Pa je i anđele, koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan, sačuvao u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana″. Neki pali anđeli su počinili neki nečuven zločin; Juda 1:6 ne daje detalje, ali greh tih demona bio je u vezi sa tim da oni „nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan″. Otkrivenje 9:1-12, 14-15 i 2. Petrova 2:4, takođe, govore o grupi zlih anđela koji su trenutno vezani.

Greh koji su duhovi u tamnici počinili mogao bi da bude u Postanju 6:1-4, koje beleži da su „sinovi Božiji" opštili sa „kćerima čovečijim" i izrodili divove, Nefilima. Ako su „sinovi Božiji" bili pali anđeli, onda je greh Postanja 6 uključivao anđele koji su napustili mesto koje im je pripadalo u neposlušnosti pre Potopa – a to se poklapa sa onim što je apostol pomenuo u 1. Petrovoj 3:19. Može biti da je Bog zarobio demone, koji su živeli zajedno sa ženama, da bi ih sprečio da ponove taj greh i obeshrabre druge demone od istog pokušaja.

Prema 1. Petrovoj 3:19, Isus je „propovedao" tim duhovima u tamnici. Grčka reč koja se prevodi „propovedao" znači „javno obznaniti″ ili „oglasiti″. Ako su duhovi demoni, onda Petar kaže da je Isus otišao do ponora i objavio svoju pobedu nad palim anđelima koji su tamo bili zarobljeni. Oni su izgubili, a On je pobedio. Na kraju, krst pobeđuje (vidi Kološanima 2:15).

Drugo viđenje identiteta duhova u zatvoru je da su to ljudski duhovi onih koji su nestali u Potopu na Noin dan. Što se tiče Hrista koji im propoveda, postoje dva tumačenja: 1) Hristos im je propovedao slikovito, kroz Nou, dok su bili u telu; 2) Hristos im je propovedao doslovno između smrti i vaskrsenja. Prema oba tumačenja, nazivaju se duhovima, jer su bili u duhovnom stanju kada je Petar pisao; nisu više bili u telu, već su živeli u adu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko su bili duhovi u tamnici?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries