settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je Bog dozvolio sotoni i demonima da zgreše?

српски

Odgovor


Bog je anđelima i ljudima dao sposobnost izbora. Dok Biblija ne daje mnogo detalja u vezi sa Sataninom pobunom, izgleda da je Satana, najverovatnije najveći od svih anđela (Jezekilj 28:12-18), zbog ponosa odabrao da se pobuni protiv Boga da bi sam postao svoj Bog. Satana (Lucifer) nije hteo da slavi Boga niti da mu se pokori; on je želeo da bude Bog (Isaija 14:12-14). Otkrivenje 12:4 je figurativan opis jedne trećine anđela koji su izabrali da slede Satanu u svojoj pobuni, i time postali pali anđeli – demoni.

Međutim, za razliku od ljudi, izbor anđela da slede Satanu ili da ostanu verni Bogu bio je večni izbor. Biblija ne daje priliku palim anđelima da se pokaju i da im bude oprošteno. Biblija takođe ne govori o tome da je moguće da se poveća broj anđela koji greše. Anđeli koji ostaju verni Bogu opisani su kao „izbrani“ (1. Timoteju 5:21). Satana i njegovi pali anđeli su poznavali Boga u svoj njegovoj slavi. Za njih je pobunjeništvo, uprkos tome što su poznavali Boga bilo vrhunsko zlo. Kao ishod toga. Bog ne daje Satani i palim anđelima mogućnost da se pokaju. Uz to, Biblija nam ne daje razlog da verujemo da bi se pokajali čak i da im Bog da šansu (1. Petrova 5:8). Bog je Satani i anđelima dao šansu koju je dao Adamu i Evi – da ga poslušaju ili da to ne učine. Anđeli su imali izbor po slobodnoj volji i Bog nije podsticao niti prisilio ni jednog od palih anđela da zgreše. Satana i pali anđeli su grešili po svom izboru i zato su zaslužili večni Božiji gnev u vatrenom jezeru.

Zašto je Bog anđelima dao taj izbor kad je znao koji će biti ishod? Bog je znao da će se jedna trećina anđela pobuniti i zato biti prokleta i osuđena na večnu vatru. Bog je takođe znao da će Satana produžiti svoje pobunjeništvo kušajući ljude na greh. Zašto je to onda Bog dozvolio? Biblija ne daje eksplicitan odgovor na ovo pitanje. Isto možemo da pitamo u vezi sa bilo kojim zlim postupkom. Zašto to Bog dozvoljava? Odgovor je u Božijoj suverenosti nad svojom tvorevinom. Psalmista nam kaže: „Put je Gospodnji veran (savršen)” (Psalam 18:30). Ako je Božiji put „savršen“, onda možemo da se pouzdamo da sve što Bog čini i štagod da je to što dozvoljava, takođe je savršeno. Savršeni plan našeg savršenog Boga bio je da dozvoli da postoji greh. Naši umovi nisu Božiji, niti su naši putevi njegovi, On nas na to podseća u Isaiji 55:8-9.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je Bog dozvolio sotoni i demonima da zgreše?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries