settings icon
share icon
Pitanje

Šta su familijarni duhovi?

српски

Odgovor


Reč „familijarni" potiče od latinske reči familiaris što znači „sluga u domaćinstvu" i izražava da su gatari imali službene duhove spremne da poslušaju njihove naredbe. Oni koji su nameravali da kontaktiraju mrtve, čak i danas, obično imaju nekog duha vodiča koji komunicira sa njima. To su familijarni duhovi.

Knjiga Levita 19:31; 20:6, 27 i Ponovljeni zakon 18:9-14 pominje „mrtve i duhove " i zabranjuje kontakt sa njima, jer su gadost pred Godpodom. Medijum je neko koji je veza za navodno kontaktiranje ili komuniciranje sa mrtvima u ime živih. U stvarnosti, medijumi kontaktiraju demone koji ubeđuju medijume da su oni „familijarni" i da im može verovati. Aktivnosti u vezi sa medijumima i familijarnim duhovima bile su zabranjene u Izraelu, a kazna za takve aktivnosti bila je smrt.

Familijarni duhovi i duhovi vođe su pod kontrolom njihovog gospodara, Satane. Oni utiču na ljude da šire laži i obmane da bi osujetili Božije carstvo. Svesno se otvoriti za dejstvo demona je zla stvar: „I neka se ne nađe u tebe niko koji bi vodio sina svoga ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama ili po pitcama, ni uročnik, ni bajač, ni koji zaziva duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve, jer je gad pred Gospodom"(Ponovljeni zakon 18:10-12a)

Neki od načina kroz koje demoni ili „familijarni duhovi" mogu da stupe u život osobe su gatanje, transcendentalna meditacija, vizualizacija, komunikacija sa mrtvima, bajanje, droga i alkohol. Ovo su sve aktivnosti koje su vernicima naložene da izbegavaju. Umesto toga, treba da se ispunjavamo Svetim Duhom, sa ljubavlju, radošću i puninom života koja dolazi od Isusa Hrista. Takođe treba da stražarimo, „ jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima" (Efescima 6:12).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su familijarni duhovi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries