settings icon
share icon
Pitanje

Da li Biblija ohrabruje ili zabranjuje molitvu anđelima?

српски

Odgovor


Iako ne postoji stih koji eksplicitno kaže „Nećes se moliti anđelima", vrlo je jasno da ne treba da se molimo anđelima. Molitva je čin obožavanja. I kao što anđeli odbacuju naše obožavanje (Otkrivenje 22:8-9), takođe bi odbacili naše molitve. Ponuditi bilo kome osim Bogu naše slavljenje predstavlja idolopoklonstvo.

Postoji, takođe, nekoliko praktičnih i teoloških razloga zašto je pogrešno moliti se anđelima. Sam Hristos nikada se nije molio nikom osim Ocu. Kada su ga Njegovi učenici pitali da ih nauči da se mole, On ih je uputio: „Ovako se dakle molite: Oče naš, koji si na nebesima….." (Matej 6:9; Luka 11:2). Ako je molitva anđelima nešto što mi, kao Njegovi učenici, treba da uradimo, ovo bi bilo mesto gde bi nam On to rekao. Jasno je da treba da se molimo samo Bogu. Ovo je očigledno i u Mateju 11:25-26, gde Hristova molitva počinje ovako: „Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje….". Ne samo da Isus počinje svoju molitvu obraćajući se Ocu, već i sadržaj Njegovih molitvi obično traži pomoć koju bi mogao da mu da samo neko ko je svemoćan, sveznajući i sveprisutan. Molitva anđelima bila bi neuspešna, jer oni su stvorena bića i ne poseduju ove moći.

Isus se moli u ime svojih sledbenika u Jovanu 17:1-26, tražeći od Boga Oca da ih višestruko blagoslovi, uključujući i to da ih posveti, proslavi i sačuva. Ova tri blagoslova mogu da dođu samo od jednog izvora koji ih sada poseduje. Anđeli nemaju tu moć. Anđeli ne mogu da nas posvete, proslave i ne mogu da garantuju naše nasleđe u Hristu (Efescima 1:13-14).

Drugo, na jednom mestu u Jovanu 14:13, sam Isus kaže vernicima da šta god zatraže u Njegovo ime, On će ostvariti, jer On moli direktno pred Ocem. Molitvom anđelima bili bismo uskraćeni za uspešnu i biblijski zasnovanu molitvu (vidi takođe Jovan 16:26). Ni anđeli, niti bilo koje drugo stvoreno biće nikada nije opisano kao posrednik pred Ocem. Samo Sin i Sveti Duh (Rimljanima 8:26) mogu da posreduju pred Očevim tronom.

Na kraju, 1. Solunjanima 5:17 kaže vernicima da se mole bez prestanka. Ovo može biti moguće jedino ako vernik ima pristup Bog koji je uvek prisutan i na raspolaganju da sluša molbe svake osobe istovremeno. Anđeli nemaju ovu sposobnost – oni nisu sveprisutni i svemoćni – i nisu kvalifikovani da prime naše molitve. Molitva Ocu kroz Hrista je jedino neophodno i uspešno sredstvo kojim možemo da komuniciramo sa Bogom. Ne, molitva anđelima apsolutno nije biblijski koncept.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Biblija ohrabruje ili zabranjuje molitvu anđelima?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries