settings icon
share icon
Pitanje

Šta je angeologija?

српски

Odgovor


Angeologija je proučavanje anđela. Postoje mnoga nebiblijska mišljenja o anđelima danas. Neki veruju da su anđeli ljudska bića koja su umrla. Drugi veruju da su anđeli bezlični izvori moći. Drugi, pak, u potpunosti negiraju postojanje anđela. Biblijsko razumevanje angeologije ispraviće ova pogrešna uverenja. Angeologija nam govori šta Biblija uči o anđelima. To je proučavanje o odnosu anđela prema čovečanstvu i kako oni služe Božijoj svrsi. Evo nekih bitnih pitanja u vezi sa angeologijom:

Šta Biblija kaže o anđelima? Anđeli spadaju u potpuno drugačiji red bića u odnosu na ljude. Ljudi ne postaju anđeli kada umru. Anđeli nikada neće postati, niti su ikada bili ljudi. Bog je stvorio anđele, baš kao što je stvorio i čovečanstvo.

Da li su anđeli muškog ili ženskog roda? Biblija ne govori o tome da li su anđeli muškog ili ženskog roda. Kadgod je rod „dodeljen" nekom anđelu u Bibliji, bio je muškog pola (Postanje 19:10,12; Otkrivenje 7:2; 8:3;10:7) i jedina imena koja su dodeljena anđelima su Mihajlo i Gavrilo, koja važe, uopšteno, za muška imena.

Da li imamo anđele čuvare? Nema sumnje da dobri anđeli pomažu u zaštiti vernika, otkrivaju informacije, vode ljude i, uopšteno, služe Božijoj deci. Teško je pitanje da li svaka osoba ili svaki vernik ima dodeljenog anđela.

Šta/Ko je anđeo Gospodnji? Precizan identitet „anđela Gospodnjeg" nije dat u Bibliji. Međutim, ima mnogih važnih „smernica" u vezi sa njegovim identitetom.

Šta su čerubimi? Da li su čerubimi anđeli? Čerubimi su anđeoska bića uključena u slavljenje i obožavanje Boga. Pored toga što pevaju Bogu slavu, oni takođe služe i kao vidljiv podsetnik Božijeg veličanstva i slave i Njegove prisutnosti među Njegovim narodom.

Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli? Isaija 6. poglavlje je jedino mesto u Bibliji koje posebno pominje serafime. Serafimi („vatreni, onaj koji gori") su anđeoska bića koja su povezana sa Božijom vizijom proroka Isaije u hramu.

Angeologija nam daje Božiju perspektivu na anđele. Anđeli su lična bića koja obožavaju i slušaju Boga. Bog ponekad šalje anđele da se „umešaju" u tok čovečanstva. Angeologija nam pomaže da prepoznamo rat koji postoji između Božijih anđela i Satane i njegovih demona. Ispravno razumevanje angeologije je veoma bitno. Kada shvatimo da su anđeli stvorena bića, kao i mi, shvatimo da obožavanje ili molitva anđelima lišava Boga slave koja samo Njemu pripada. Bog je taj, a ne anđeli, koji je poslao svog Sina da umre za nas, koji nas voli i brine o nama i koji je jedini vredan našeg obožavanja.

Ključni stih na temu angeologije nalazi se u Jevrejima 1:14: „Nisu li to sve službeni duhovi poslani da služe onima koji će naslediti spasenje?"

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je angeologija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries