settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o demonskom ugnjetavanju?

српски

Odgovor


Postoje jaki biblijski dokazi da hrišćanin ne može da bude predmet demonskog opsedanja. Postavlja se pitanje koji uticaj/moć demon može da ima nad hrišćaninom. Mnogi biblijski učitelji opisuju demonski uticaj na hrišćanina kao „demonsko ugnjetavanje" da bi ga razlikovali od opsednutosti.

Biblija kaže kako đavo traži da proždre vernike (1. Petrova 5:8), a Satana i njegovi demoni čine „lukavstva" protiv hrišćana (Efescima 6:11). Kao što je Satana pokušao sa Isusom (Luka 4:2), demonske sile kušaju nas na greh i suprotstavljaju se našim naporima da slušamo Boga. Ukoliko hrišćanin dozvoli demonima da uspe u ovim napadima, nastupa ugnjetavanje. Demonsko ugnejtavanje predstavlja kada je demon trenutno odneo pobedu nad hrišćaninom, uspešno ga kušajući da greši i sprečavajući njegovu sposobnost da služi Bogu sa jakim svedočanstvom. Ako hrišćanin nastavi nastavi da dozvoljava demonsko ugnjetavanje u svom životu, ugnjetavanje može da se uveća do te mere da demon ima vrlo jak uticaj nad mislima, ponašanjem i duhovnošću hrišćanina. Hrišćani koji dozvoljavaju i dalje greh otvaraju se za sve jače ugnjetavanje. Ispovedanje i pokajanje greha neophodni su da bi se obnovilo zajedništvo sa Bogom, koji onda može da slomi silu demonskog uticaja. Apostol Pavle daje nam veliko ohrabrenje u ovoj oblasti: „Znamo da niko, ko je od Boga rođen, ne greši, nego od Boga rođeni čuva samoga sebe, i nečastivi ga se ne dotiče" (1. Jovanova 5:18).

Za hrišćanina, sila pobede na demonskim ugnjetavanjem i sloboda od ugnjetavanja su uvek na raspolaganju. Jovan izjavljuje „Veći je onaj koji je u vama od onog koji je u svetu" (1. Jovanova 4:4). Sila Svetog Duha koji obitava u nama (Rimljanima 8:9) je uvek na raspolaganju da savlada demonsko ugnjetavanje. Nijedan demon, ni sam Satana ne mogu da spreče hrišćanina da se preda Svetom Duhu i tako nadvlada bilo kakvo demonsko ugnjetavanje. Petar ohrabruje vernike da se odupru đavolu „čvrsti u veri" (1. Petrova 5:9). Biti čvrst ili istrajan u veri znači oslanjati se na silu Svetog Duha radi uspešnog odolevanja demonskom uticaju. Vera se gradi kroz duhovne discipline kao što su hranjenjem Božijom Rečju, upornom molitvom i pobožnim zajedništvom. Jačanje naše vere na ovaj način osposobljava nas da postavimo štit vere sa kojim možemo „pogasiti sve vatrene strele nečastivoga" (Efescima 6:16).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o demonskom ugnjetavanju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries