settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Bog stvorio Satanu?

српски

Odgovor


Bog je stvorio sve što je uvek postojalo, što postoji i što će tek nastati (Jovan 1:3). Ovo uključuje fizička bića i materiju, kao i duhovna bića (Kološanima 1:15-17). Jedina osoba koja ima moć da bude u sebi i od sebe – tj. da nema početak ni kraj – i da postoji sama od sebe je Bog (Izlazak 3:14). Stoga, Bog je stvorio sva druga bića i ona pripadaju Njemu (Psalam 24:1).

Postoje proročki, biblijski stihovi koji se odnose na kraljeve Vavilona i Tira. Većina bibličara smatra da te ličnosti predstavljaju tipove Satane (Isaija 14:12-15; Jezekilj 28:13-17). Ova dva odlomka pružaju čitaocu deo istorije koji se odnosi na Satanu i njegovo poreklo. Stih 12 u 14. poglavlju govori o Sataninim počecima na nebu. Jezekilj 28 kaže da je Satana stvoren (stih 13) kao jedan od heruvima (stih 14) i da je bio besprekoran dok se greh nije našao u njemu (stih 15).

Biblija opisuje ponos kao koren Sataninog greha (Jezekilj 28:17). Pre nego što je Satana bio isteran sa neba, mora da je bio divan i iznutra i spolja (Jezeklj 28:12). Jezekilj 28:15 oprezno kaže da je bio stvoren „savršen", a da je njegov greh bio njegovo delo (Jezekilj 28:16-18). Bilo bi netačno verovati da je Bog stvorio Satanu sa već prisutnim grehom u njemu. Bog je svet i ne stvara ništa što je suprotno Njegovoj prirodi (Psalam 86:8-10; 99:1-3; Isaija 40:25; 57:15).

Iako je tačno reći da je Bog stvorio Satanu, nije tačno reći da je Bog stvorio greh u Satani. Satana je izabrao sopstveni put (isaija 14:13). Bog nas nikada ne tera na greh (Jakovljeva 1:13), iako nas je stvorio u svetu gde je greh moguć. Jednog dana Bog će stati na put Satani i njegovom grehu (Otkrivenje 20:10), tako što će svezati njega i njegove podanike i prepustiti ih večnoj kazni.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Bog stvorio Satanu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries