settings icon
share icon
Pitanje

Da li Satana postoji?

српски

Odgovor


Biblija jasno objavljuje postojanje Satane. On je opisan, između ostalog, kao neprijatelj čoveka (Postanje 3:15), otac laži (Jovan 8:44b), optužitelj (Otkrivenje 12:10). Samo ime „Satana" znači „neprijatelj". Isaija 14:12-17 objašnjava da je Satana, prvobitno, bio anđeosko biće, ali je odlučio da želi da mu se odaje čast i slavljenje koje pripada samo Bogu i bio je izbačen sa neba (vidi, takođe, Jezekilj 28:11-17).

Od kada je izbačen sa neba (zajedno sa anđelima koji su izabrali da se pobune zajedno sa njim), Satana ima za cilj da se suprotstavi Bogu i vodi ljude na zemlji u pobunjeništvo. Satana ima izvestan autoritet u ovom svetu; njega zovu „bogom ovog sveta" (2. Korinćanima 4:4) i „vladar vazdušnih sila" (Efescima 2:2). Zato „budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere″ (1. Petrova 5:8).

Obmana je jedan od velikih načina na koji Satana unosi pustoš u naše živote. Kada nas Satana prevari u vezi sa tim ko je Bog, šta Bog kaže za nas i ko je on, on stiče silu i autoritet u našim životima. „Satana ne postoji" je jedna od najvećih laži koje Satana kaže.

Prilikom stvaranja, Bog je dao čovečanstvu vlast na zemljom (Postanje 1:28). Kada su Adam i Eva, svojom voljom, postali neposlušni Bogu, oni su dali nešto od svog autoriteta; slušajući Satanu, oni su se potčinili đavolu. Ipak, na krstu, Isus je oduzeo Satani njegovu vlast: „Sad je sud ovome svetu. Sad će vladar ovoga sveta biti izbačen napolje″ (Jovan 12:31). „Zato se javio Sin Božiji — da razori dela đavolova″ (1. Jovanova 3:8). Satana nema više autoriteta nad onima koji su u Hristu, osim onog koji mu daju verujući u njegove laži.

Mnogo pogrešnih informacija o Satani dolazi iz Holivuda i drugih pogrešnih izvora. Neophodno je da se obratimo Bibliji za istinu po ovom i drugim pitanjima. Biblija nam jasno govori da Satana postoji i suflira nam na koji način on funkcioniše. Nema razloga da se plašimo Satane, jer je njegova moć mnogo niža od Božije, ali Biblija nas podučava da ne budemo naivni u našoj duhovnoj borbi (Efescima 6:10-18). Ključ je u tome da se potčinimo Bogu i odupremo đavolju (Jakovljeva 4:7), znajući da ga je Hristos, zauvek, porazio na krstu i da je Satanin kraj – večni sud – osiguran (Otkrivenje 19:20).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Satana postoji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries