settings icon
share icon
Pitanje

Ko su bili sinovi Božiji i ćerke čovečije prema Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?

српски

Odgovor


Prva Mojsijeva 6:1-4 nam kaže: "A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se narodiše. Videći sinovi Božiji kćeri čovečije kako su lepe uzimaše ih za žene koje hteše. A GOSPOD reče: "neće se duh moj do veka preti sa ljudima, jer su telo; neka im još sto i dvadeset godina." A beše tada divova( Nephilim) na zemlji; a i posle, kad se sinovi Božiji sastajahu sa kćerima čovečijim, pa im one rađahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu." Postoji nekoliko predloga o tome ko su bili sinovi Božiji i zašto su deca koju su imali sa ćerkama čovečijim, izrastali u rasu divova ( to znači reč Nephilim).

Tri glavna pogleda na identitet "sinova Božijih" su: (1) to su bili pali anđeli, ili (2) to su bili moćni ljudski vladari, ili (3) to su bili božanski potomci Seta koji su se ženili sa zlim potomcima Kaina. Ono što daje težinu pogledu (1) je činjenica da u Starom zavetu izraz "sinovi Božiji" se uvek odnosi na anđele (Jov 1:6; 2:1; 38:7). Potencijalni problem sa pogledom (1) je činjenica da Matej 22:30 ukazuje na to da se anđeli ne žene. Biblija nam ne daje razlog da verujemo da anđeli imaju rod, ili da su u stanju da se reprodukuju. Pogled (2) i (3) nemaju ovaj problem.

Slabost pogleda (2) i (3) je u tome da ako se običan muškarac oženi običnom ženom, tada nema razloga da njihovo potomstvo budu "divovi" ili "od starina na glasu, silni ljudi." Dalje, zašto bi Bog odlučio da napravi Potop na zemlji (Prva Mojsijeva 6:5-7) kada Bog nkada nije zabranio moćnim ljudima ili potomcima Seta da se žene da ženama koje su bile Kainovi potomci. Dolazeći sud u Prvoj Mojsijevoj 6:5-7 je povezan sa onim što se dogodilo u Prvoj Mojsijevoj 6:1-4. Samo sraman, perverzan brak palih anđela sa ljudskim ženama može da opravda ovako strašan sud.

Verujem da pogled (1) je možda najbliži istini. Da, interesantna je “suprotnost” da se kaže da su anđeli bespolni a onda da se kaže da su “sinovi Božiji” bili pali anđeli koji su se množili sa ljudskim ženama. Međutim, iako su anđeli duhovna bića (Jevrejima 1:14), oni mogu da se pojave u ljudskom, fizičkom obliku (Marko 16:5). Ljudi Sodoma i Gomore su želeli da imaju seks sa dva anđela koja su bila sa Lotom (Prva Mojsijeva 19:1-5). Moguće je da anđeli uzmu ljudski oblik, čak do tačke da kopiraju ljdsku seksualnost – i verovatno i reprodukciju. Zašto pali anđeli ovo ne rade češće? Izgleda da je Bog zatvorio pale anđele koji su počinili ovaj zli greh, tako da drugi pali anđeli ne bi uradili isto (kao što je opisano u Judi 6). Rani Jevrejski interpretatori, apokrifi i pseudopigrifni spisi su jednodušni po pitanju toga da su pali anđeli "sinovi Božiji" pomenuti u Prvoj Mojsijevoj 6:1-4. Ovo u svakom slučaju na zatvara debatu. Međutim, pogled da Prva Mojsijeva 6:1-4 podrazumeva da su pali anđeli ti koji stupaju u brak sa ljudskim ženama ima jaku kontekstualanu, gramatičku i istorijsku osnovu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko su bili sinovi Božiji i ćerke čovečije prema Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries