settings icon
share icon
Pitanje

Da li Satana ima moć da kontroliše vreme?

српски

Odgovor


Povećan broj prirodnih katastrofa i užasnih oluja mnoge ljude navodi da se pitaju ko kontroliše vreme, Bog ili Satana? Neki ukazuju na opise Satane kao „vladara vazdušnih sila" u Efescima 2:2 i „boga ovog sveta"u 2. Korinćanima 4:4 kao dokaz da Satana kontroliše vreme. Istraživanje Svetog pisma otkriva da, kakav god da uticaj Satana i njegovi demoni imaju nad vremenom, Božija krajnja suverenost ga ograničava. Đavo, naš „neprijatelj" mora se shvatiti ozbiljno; treba da priznamo da on postoji, kao i njegovu ograničenu moć na ovom svetu. U isto vreme, Satana, poraženi pali anđeo jeste iznad čoveka, ali nije božanske prirode i ima samo moć koju mu Bog dopusti (2. Solunjanima 2:6-11).

Kada bi Satana mogao da utiče na vreme, to bi bilo samo uz Božije dopuštenje i uz ograničenje, kao u slučaju Jova. Bog je dozvolio Satani da muči Jova da bi ga testirao, a to je uključilo „plamen Božiji″ (verovatno munju) koji „pade s neba te spali ovce i momke i uništi ih″ (Jov 1:16). Posle toga je usledio „veliki vetar″ (verovatno tornado) koji je uništio dom njegovog najstarijeg sina i ubio Jovovu decu (stihovi 18-19). Stoga, ako je Satana nekako prouzrokovao plamen sa neba i tornado, oni su svi bili pod krajnjom Božijom kontrolom zbog Njegove svrhe.
Bog je taj, a ne Satana koji kontroliše vreme (Izlazak 9:29; Psalam 135: 6-7; Jeremija 10:13)
Bog kontroliše nebo i kišu (Psalam 77:16-19).
Bog kontroliše vetar (Marko 4:35-41; Jeremija 51:16).
Bog drži i održava svemir (Jevrejima 1:3).
Bog ima moć nad oblacima (Jov 37:11-12; 16).
Bog ima moć nad munjom (Psalam 18:14).
Bog ima moć nad celom prirodom (Jov 26).
Bog kontroliše sve stvari, uključujući i vreme. Putem svog proviđenja, Bog obezbeđuje i štiti svoju decu, ali, takođe, dozvoljava Satani, demonima i čovečanstvu da izvršavaju svoju ograničenu volju i čine greh, zlo i bezbožnost. Ta ista bića su potpuno odgovorna za sve ljudske katastrofe i tragedije koje uzrokuju. Znamo da je Bog odredio sve što se dešava (Efescima 1:11; Rimljanima 11:36) i stoga, Njegova nevidljiva ruka je u našem bolu, iako On ne može da greši ili da bude uzročnik zla (Jakovljeva 1:13-17).

Za vernika ne može da postoji besmislena patnja, bilo da je tu patnju uzrokovalo čovečanstvo ili prirodni događaj. Možda ne možemo uvek da znamo zašto se zli događaji ili prirodne katastrofe dešavaju, ali možemo da budemo sigurni da, u svim našim teškoćama i nevovaljama, Bog čini da sve stvari budu za Njegovu slavu i za naše večno dobro (Rimljanima 8:18-28).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Satana ima moć da kontroliše vreme?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries