settings icon
share icon

Pytania dotyczące Aniołów i Demonów

Co Biblia mówi o aniołach?

Co Biblia mówi o demonach?

Kim jest szatan?

Co Biblia mówi o opętaniu demonicznym? Czy dzieje się to dzisiaj? Jeśli tak, jakie są tego symptomy?

Czy chrześcijanin może być opętany przez demony?

Kim byli synowie Boga i córki ludzi opisani w Księdze Rodzaju 6:1-4?

Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi i demonom zgrzeszyć?

Kim jest anioł Pański?

Czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej?

Kim są archanioły?

Czy po śmierci stajemy się aniołami?

Kim są cheruby? Czy cheruby są aniołami?

Kim jest seraf? Czy serafy są aniołami?

Czy mamy aniołów stróżów?

Czy chrześcijanie powinni wyganiać demony/ wykonywać egzorcyzmy?

Czy demony są upadłymi aniołami?

Kim byli mocarze?

Jak, dlaczego i kiedy szatan „wypadł” z nieba?

Czy posiadanie figurek aniołów jest czymś złym?

Czy istnieje anioł śmierci?

Co to jest angelologia?

Czy anioły objawiają się dzisiaj ludziom?

Jak wyglądają anioły?

Z jakiego powodu Bóg nie daje szansy pokuty upadłym aniołom?

Czy możliwe jest, aby jeszcze więcej aniołów zgrzeszyło?

Czy Biblia pochwala czy zakazuje modlitwy do aniołów?

Czym jest satanizm?

Czy można sprzedać własną duszę diabłu?

Kim są duchy terytorialne?

Co Biblia mówi na temat przenoszenia aniołów?

Czym zajmuje się demonologia chrześcijańska?

Czy chrześcijanie mają władzę do tego, by wydawać aniołom polecenia?

Czy demony nadal działają w świecie?

Co Biblia mówi na temat bycia dręczonym przez demona?

Czy demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty takie jak biżuteria czy figurki?

Czy zło/ szatan jest osobą czy siłą/ personifikacją zła?

Czy Bóg kocha szatana?

Kim są duchy familiaris?

Bóg kontra szatan- skoro Bóg jest wszechpotężny, to dlaczego po prostu nie zabije szatana?

Czy proroctwo o królu Tyru, o którym czytamy w Księdze Ezechiela w rozdziale 28, odnosi się do szatana?

Z jakiego powodu Michał i szatan spierali się na temat ciała Mojżesza (Juda 9)?

W jakim sensie szatan jest bogiem tego świata (2 Koryntian 4.4)?

Co Biblia mówi na temat anioła Gabriela?

Co to znaczy, że szatan udaje anioła światłości?

Czy anioły są pośród nas?

Czy aniołowie mają wolną wolę?

Czy aniołowie śpiewają?

Czy anioły mają skrzydła?

Czym jest służba uwalniania i czy jest biblijna?

Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?

Czy Bóg stworzył szatana?

Czy istnieje szatan?

Z jakiego powodu Bóg pozwala, aby szatan nas atakował?

Czy Lucyfer jest szatanem? Czy upadek Lucyfera opisuje szatana?

Kim jest Michał archanioł?

Czy jedna trzecia aniołów upadła wraz z Lucyferem?

Czy szatan nadal ma przystęp do nieba?

Z jakiego powodu szatan myśli, że mógłby pokonać Boga?

Czy szatan jest w piekle? Gdzie jest szatan?

Jak dużą moc posiada szatan?

Czy szatan potrafi czytać w naszych myślach lub zna nasze myśli?

Czy szatan był wężem w 3 rozdziale 1 Ks. Mojżeszowej?

Czy szatan ma moc kontrolować pogodę?

Kim były duchy w więzieniu?

Jakie są różne rodzaje aniołów?

Kiedy Bóg stworzył anioły?

Jak katolicy są w stanie odprawiać egzorcyzmy, jeśli wiele ich wierzeń jest niebiblijnych?

Kim jest anioł zniszczenia?

Czy istnieją anioły?

O jakich doktrynach demonów mówi 1 Tymoteusza 4.1?

Czy istnieją demony?

Co to znaczy, że nawet demony wierzą (Jakuba 2.19)?

Kim są złe duchy?

Co to znaczy, że szatan jest ojcem kłamstwa (Ew. Jana 8.44)?

Czy jest jakiś powód, aby obawiać się pójścia na cmentarz?

Kim są cztery istniejące stworzenia z Ks. Objawienia?

Ile jest aniołów?

Jakie są imiona szatana?

Jakie są imiona aniołów w Biblii?

Czym są księstwa i moce?

Co to znaczy, że szatan jest władcą, który rządzi w powietrzu- Efezjan 2.2?

Jak możemy rozróżnić chorobę psychiczną od opętania przez demona?

Jak wygląda szatan? Jak wyglądają demony?

Jaki jest cel aniołów?

Czy szatan musi uzyskać Boże pozwolenie zanim może nas zaatakować?

Czy szatan jest mistrzem piekła? Czy szatan i jego demony karzą ludzi w piekle?

Kim jest duch świata?

Czy są różne rodzaje demonów?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Aniołów i Demonów
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries