Pytania dotyczące Aniołów i Demonów


Co Biblia mówi o aniołach?

Co Biblia mówi o demonach?

Kim jest szatan?

Co Biblia mówi o opętaniu demonicznym? Czy dzieje się to dzisiaj? Jeśli tak, jakie są tego symptomy?

Czy chrześcijanin może być opętany przez demony?

Kim byli synowie Boga i córki ludzi opisani w Księdze Rodzaju 6:1-4?

Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi i demonom zgrzeszyć?

Kim jest anioł Pański?

Czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej?

Kim są archanioły?

Czy po śmierci stajemy się aniołami?

Kim są cheruby? Czy cheruby są aniołami?

Kim jest seraf? Czy serafy są aniołami?

Czy mamy aniołów stróżów?

Czy chrześcijanie powinni wyganiać demony/ wykonywać egzorcyzmy?

Czy demony są upadłymi aniołami?

Kim byli mocarze?

Jak, dlaczego i kiedy szatan „wypadł” z nieba?

Czy posiadanie figurek aniołów jest czymś złym?

Czy istnieje anioł śmierci?

Co to jest angelologia?

Czy anioły objawiają się dzisiaj ludziom?

Jak wyglądają anioły?

Z jakiego powodu Bóg nie daje szansy pokuty upadłym aniołom?

Czy możliwe jest, aby jeszcze więcej aniołów zgrzeszyło?

Czy Biblia pochwala czy zakazuje modlitwy do aniołów?

Czym jest satanizm?

Czy można sprzedać własną duszę diabłu?

Kim są duchy terytorialne?

Co Biblia mówi na temat przenoszenia aniołów?

Czym zajmuje się demonologia chrześcijańska?

Czy chrześcijanie mają władzę do tego, by wydawać aniołom polecenia?

Czy demony nadal działają w świecie?

Co Biblia mówi na temat bycia dręczonym przez demona?

Czy demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty takie jak biżuteria czy figurki?

Czy zło/ szatan jest osobą czy siłą/ personifikacją zła?

Czy Bóg kocha szatana?

Kim są duchy familiaris?

Bóg kontra szatan- skoro Bóg jest wszechpotężny, to dlaczego po prostu nie zabije szatana?

Czy proroctwo o królu Tyru, o którym czytamy w Księdze Ezechiela w rozdziale 28, odnosi się do szatana?

Z jakiego powodu Michał i szatan spierali się na temat ciała Mojżesza (Juda 9)?

W jakim sensie szatan jest bogiem tego świata (2 Koryntian 4.4)?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Aniołów i Demonów