settings icon
share icon
Pytanie

Bóg kontra szatan- skoro Bóg jest wszechpotężny, to dlaczego po prostu nie zabije szatana?

Odpowiedź


Jedną z największych zagadek życia chrześcijańskiego jest pytanie dlaczego Bóg nie zniszczył szatana, od razu gdy ten zgrzeszył? Wiemy, że pewnego dnia Bóg ostatecznie pokona szatana wyrzucając go do jeziora ognistego, gdzie będzie doświadczał mąk i cierpienia na wieki (Księga Objawienia 20.10), ale zastanawiamy się czasem nad tym z jakiego powodu Bóg do tej pory nie zniszczył szatana. Być może nigdy w pełni nie poznamy Bożego postrzegania tej kwestii, ale jesteśmy pewni kilku rzeczy na temat jego natury.

Po pierwsze wiemy, że Bóg jest całkowicie suwerenny wobec swojego stworzenia, a to również dotyczy szatana. Z pewnością szatan i jego demony wywołują wiele zamieszania i spustoszenia w świecie, ale ich swoboda jest określona. Wiemy również, że Bóg zaplanował wszystko od początku do końca. Nic nie może pokrzyżować jego planów, a wszystko idzie zgodnie z jego zamierzeniami. „Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje” (Księga Izajasza 14.24).

Po drugie „wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzymian 8.28). Cokolwiek Bóg zamierzył względem szatana, to jego plan będzie najlepszym z możliwych. Boży sąd i święty gniew będzie wypełniony, a jego doskonała sprawiedliwość wywyższona. Ci, którzy go kochają i wyczekują na wypełnienie się jego planu będą radowali się z tego, że są częścią jego planu i będą go uwielbiać i wywyższać widząc jak go realizuje.

Po trzecie wiemy, że podważanie Bożego planu i czasu jego wykonania jest tak naprawdę kwestionowaniem samego Boga, jego sądu, charakteru i natury. Nie jest rozsądne podważanie jego prawa do czynienia tego, co się jemu podoba. Psalmista mówi nam, „Droga Boża jest doskonała” (Psalm 18.31a). Jakikolwiek plan pochodzi od Najwyższego, jest najlepszym z możliwych planów. Prawdą jest, że nie możemy spodziewać się że zrozumiemy tak doskonały sposób myślenia, o czym On nam przypomina, „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje- mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Księga Izajasza 55.8-9). Niemniej jednak nasza odpowiedzialność względem Boga opiera się na posłuszeństwie jemu, zaufaniu i podporządkowaniu się jego woli, czy to rozumiemy czy też nie. W przypadku właściwego czasu upadku szatana wiemy, że będzie to najlepszy czas, ponieważ będzie to zgodne z Bożym planem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Bóg kontra szatan- skoro Bóg jest wszechpotężny, to dlaczego po prostu nie zabije szatana?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries