settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o demonach?

Odpowiedź


Apokalipsa 12:9 mówi najwięcej na temat demonów: „I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”. Biblia mówi, że demony to upadle anioły, anioły, które wraz z szatanem zbuntowały się przeciwko Bogu. Wygnanie szatana z nieba zostało opisane w Księdze Izajasza 14:12-15 i Ezechiela 28:12-15. Apokalipsa 12:4 wydaje się mówić, że szatan, kiedy zgrzeszył, wziął ze sobą trzecią część aniołów. List św. Pawła do Judy, 6 werset też wspomina anioły, które zgrzeszyły. Zatem prawdopodobne jest, że demony to anioły, które zgrzeszyły i poszły za szatanem, sprzeciwiając się Bogu.

Szatan i jego demony teraz starają się zniszczyć i oszukać tych wszystkich, którzy idą za Bogiem i wielbią Go (1 List św. Piotra 5:8; 2 List św. Pawła do Koryntian 11:14-15). Demony są opisane jako złe(Ewangelia wg św. Mateusza 10:1), nieczyste duchy (Ewangelia wg św. Marka 1:27), i anioły szatana (Apokalipsa 12:9). Szatan i jego demony oszukują świat (2 List św. Pawła do Koryntian 4:4), atakują Chrześcijan (1 List św. Pawła do Koryntian 12:7; 1 List św. Piotra 5:8), i zwalczają anioły świętego Boga (Apokalipsa 12:4-9). Demony są istotami duchowymi, ale mogą pojawić się w postaci widzialnej (2 List św. Pawła do Koryntian 11:14-15). Demony / upadle anioły są wrogami Boga – ale są wrogami, którzy już przegrali. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie (1 List św. Jana 4:4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o demonach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries