settings icon
share icon
Pytanie

Czym są księstwa i moce?

Odpowiedź


W większości miejsc, gdzie czytamy o księstwach i mocach w Biblii, kontekst jasno wskazuje, że odnosi się to do szerokiego wachlarza złych i złośliwych duchów, które toczą wojnę z ludem Bożym. Księstwa i moce szatana są zwykle tutaj widoczne, istoty, które dzierżą moc w niewidzialnych światach, aby przeciwstawić się wszystkiemu i wszystkim, którzy są z Boga.

Pierwsza wzmianka o księstwach i mocach jest w Rzymian 8.37-39: "Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." Wersety te mówią o zwycięstwie Chrystusa, który przezwyciężył wszystkie siły skierowane przeciwko nam. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, ponieważ żadna siła- ani życie, ani śmieć, ani aniołowie, ani demony dokładnie nic- nie oddzieli nas od miłości Bożej. "Moce" o których jest tutaj mowa są tymi z cudownymi siłami, czy to fałszywi nauczyciele czy prorocy czy same demoniczne istoty, które obdarzają mocą. To co jest tutaj jasne, kimkolwiek są, nie mogą oddzielić nas od miłości Boga. Zwycięstwo jest zapewnione. Byłoby niewłaściwe rozwodzić się nad określaniem mocy, a przegapić główną myśl wersetu, która jest zapewnieniem o tym, co Bóg uczynił, aby nas zbawić.

Inną wzmianką o księstwach i mocach jest fragment z Kolosan 1.16, "ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone." Tutaj jest wyraźne stwierdzenie, że Bóg jest Stworzycielem i Władcą nad wszystkimi władzami, czy to poddającym się Jemu czy sprzeciwiającym się Jemu. Jakąkolwiek moc mają siły zła, nie pozostają poza ostateczną kontrolą naszego suwerennego Boga, który używa nawet niegodziwców, aby wypełnić swój doskonały plan i cel (Ks. Daniela 4.35; Ks. Izajasza 46.10-11).

W następnym rozdziale Kolosan, czytamy na temat ostatecznej władzy Jezusa nad wszystkimi innymi mocami: "Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie (Kolosan 2.15; tłum. Biblia Tysiąclecia). Gdy zbierzemy wszystkie te informacje możemy stwierdzić, że moce są stworzone przez Chrystusa, a zatem pod Jego kontrolą. Nie mamy się ich bać, bo zostały rozbrojone przez krzyż. Zbawiciel, przez swoją śmierć, przejął nad nimi dominację i odebrał to co zdobyły. Szatan i jego legiony posiadły ziemię i wciągnęły ludzkość do niewoli, poddając ją ich złym rządom. Ale Chrystus, poprzez swoją śmierć, ujarzmił najeźdźców i odbił tych, którzy zostali pokonani. Kolosan 2.14 mówi o Jezusie będącym przybitym do krzyża wraz z wypisanymi oskarżeniami przeciwko nam. Spis naszych przewinień, którymi szatan oskarża nas przed Bogiem, jest przybity wraz z Chrystusem na krzyżu. W ten sposób zostaje zniszczony, a moce nie mogą już nas oskarżać; jesteśmy niewinni w oczach Boga. Dlatego są rozbrojone.

Efezjan 3.10-11 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) przedstawia inne księstwa i moce- te z rzeczywistości niebiańskiej: "Tym samym Zwierzchności i Władze na wyżynach niebieskich już teraz poprzez Kościół poznają mądrość Bożą w jej wielorakich przejawach, zgodnie z Jego odwieczną wolą, którą urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." Tutaj widzimy zastępy anielskie, którym ukazano mądrość i cel Boga w planie zbawienia przez Chrystusa. Anioły, zarówno święte jak i nie święte, świadczą o chwale Bożej i wyższości Chrystusa ponad wszelkie stworzenie w kościele, którego prawdziwi członkowie są zbawieni i zachowani dzięki Jego mocy (Efezjan 1.20-21).

Efezjan 6.12 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) opisuje wojnę w którą jesteśmy zaangażowani, gdy staczamy bój przez całe nasze życie przeciwko "rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich." Zatem, będąc zbawionymi, nadal musimy zmagać się w czynieniu dobrych rzeczy w świetle pewnego zwycięstwa obiecanego w 8 rozdziale Rzymian. To tak, jakbyśmy mierzyli się z armią mrocznych mocy, które zostały pozbawione prawdziwej władzy i przeciwko którym obiecano nam zwycięstwo. Naszym zadaniem jest ukazywać i polegać na mądrości i mocy Bożej w pokonywaniu ich w naszym życiu. Możemy to robić polegając na Bożym zwycięstwie.

Ostatnie odniesienie do księstwa i mocy znajduje się w Tytusa 3.1. Fragment ten odnosi się do władz rządowych, które Bóg postawił nad nami dla naszej ochrony i dobra. Są Bożymi przedstawicielami na ziemi, a uległość Jemu obejmuje uległość Jego należycie ukonstytuowanym organom. Ci, którzy sprzeciwiają się ziemskiej władzy "przeciwstawiają się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają" (Rzymian 13.2).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są księstwa i moce?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries