settings icon
share icon
Pytanie

Ile jest aniołów?

Odpowiedź


Tylko trzech aniołów znamy z imienia w Biblii: Gabriel (Ks. Daniela 8.16), archanioł Michał (Ks. Daniela 10.13) oraz Lucyfer upadły anioł (Ks. Izajasza 14.12). Jednak istoty anielskie wspomniane są przynajmniej 273 razy w 34 księgach Biblii. Chociaż nie wiemy dokładnie ile jest aniołów, wiemy z Pisma Świętego, że istnieje niezmiernie duża liczba aniołów.

List do Hebrajczyków opisuje mnóstwo aniołów w niebie, których jest zbyt wielu, aby ich zliczyć: "Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia" (Hebrajczyków 12.22). Imponujący obraz rozpościera się w Ks. Objawienia: "A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy" (Ks. Objawienia 5.11).

Chociaż Biblia pozostawia dokładną liczbę aniołów nieokreśloną, niektórzy wierzą, że może ich istnieć tak wielu jak całkowita liczba ludzi żyjących w całej historii. Teoria ta opiera się na Ew. Mateusza 18.10: "Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." Fragment zdaje się wskazywać, że poszczególne osoby, czy przynajmniej dzieci, mają aniołów stróżów, aby je chroniły. Możliwe jest jednak, że Jezus mówił tutaj o ogólnych warunkach w odniesieniu do funkcjonowania aniołów jako obrońców dzieci. W każdym razie, Pismo Święte jest jasne, że aniołowie chronią i strzegą istoty ludzkie (Psalm 34.7; 91-11-12; Ew. Mateusza 18.10; Dz. Apostolskie 12.9-15).

Biblia opisuje różne klasyfikacje aniołów. Niektóre anioły- cherubowie czy serafowie- są opisane jako skrzydlate stworzenia. Cherubowie głównie przebywają przy tronie Bożym jako strażnicy, podczas gdy serafowie przebywają u Jego tronu składając cześć i uwielbienie (Ks. Ezechiela 1.4-28; 10.1-22; Ks. Izajasza 6.2-6). Biblia mówi o aniołach światła (2 Koryntian 11.14) i upadłych aniołach (2 Piotra 2.4; Judy 1.6).

Aniołowie wykonują różne zadania w Biblii. Niektóre anioły są Bożymi posłańcami (Ks. Daniela 4.13). Inne anioły są sługami Bożymi (Psalm 103.20; Hebrajczyków 1.7; Psalm 104.4). Wyrok "Czuwających" wspomniany jest w Ks. Daniela (Ks. Daniela 4.14, 17, 23). Anioły są często opisana jako wojskowe "zastępy" niebiańskich armii (Ks. Jeremiasza 5.14; 38. 17; 44.7; Ks. Ozeasza 12.5). Innym razem anioły są opisane jako "zgromadzenie świętych" (Psalm 89.6) lub "synowie Boży" (Ks. Joba 2.1).

Kilka fragmentów w Piśmie Świętym opisuje anioły jako gwiazdy (Ks. Objawienia 9.1; 12.4; Ks. Joba 38.7-8; Ks. Daniela 8.10; Ks. Sędziów 5.20). Koncepcja gwiazd może dawać nam najlepszą wskazówkę odnośnie tego, ile jest aniołów. Jeśli aniołowie są jak gwiazdy na niebie, to jest ich zbyt wiele, aby ich policzyć. Mojżesz powiedział w 5 Ks. Mojżeszowej 33.2 (tłum. Nowa Biblia Gdańska), że Pan przyszedł, aby pomówić z nim z góry Synaj "spośród miriadów świętych" czy aniołów. Ile to "miriada"? Podstawowa definicja miriady jako przymiotnika to "niezliczona" czy "niepoliczalna" ilość. Psalm 68.17 mówi, że aniołowie Boży liczą "dziesiątki tysięcy, tysiące tysięcy.” Jasne jest, że pisarz miał trudność w tym, aby chociaż zbliżyć się do określenia liczby istniejących aniołów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Ile jest aniołów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries