settings icon
share icon
Pytanie

Czy szatan jest mistrzem piekła? Czy szatan i jego demony karzą ludzi w piekle?

Odpowiedź


Istnieje powszechne nieporozumienie, że szatan jest odpowiedzialny za piekło i to, że on ze swoimi demonami tam żyją i używają wideł, by dręczyć dusze przez wieczność. Koncepcja ta nie ma żadnych podstaw w Piśmie Świętym. W rzeczywistości, szatan będzie jednym z dręczonych w jeziorze ognia, a nie dręczycielem (Ks. Objawienia 20.10).

Skąd pochodzi ta koncepcja, że szatan jest mistrzem piekła jeśli nie z Biblii? Wiele fałszywego myślenia może pochodzić z epickiego poematu Dantego Alighiere'a Boska komedia. Wiele innych dzieł sztuki i utworów literackich takich jak powieść Dana Browna Inferno, podążająca za przykładem Dantego i obrazu szatana jako tego, który kieruje piekłem.

Powieść Dantego opisuje brutalne wrzucenie grzeszników do podziemnego świata. Podróże Dantego przez różne poziomy piekła i czyśćca i ostateczne przybycie do raju. Sama powieść była połączeniem mitów, idei katolickich (takich jak czyściec) i tradycji islamskich o „nocy wniebowstąpienia” Mahometa (lailat al-miraj). Średniowieczny pogląd Dantego na piekło ma więcej wpływów z Koranu niż z Biblii.

Literacka wersja piekła Dantego jest przedstawiona przez Botticelliego w jego obrazie "Mapa piekieł" jako podziemnego tunelu cierpienia — nędzny podziemny krajobraz pełen ognia, siarki, ścieków i potworów, z samym szatanem czekającym w jego centrum. To wszystko jest bardzo niepokojące i mocne jako dzieło sztuki, ale opiera się na wyobraźni ludzi, a nie na Słowie Bożym.

Szatan nie jest władcą piekła. To Bóg sprawuje rządy. Jezus powiedział, "nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła" (Ew. Łukasza 12.4-5). Jezus odnosi się tutaj do Boga. On sam ma władzę wrzucić kogoś do piekła. Kto trzyma klucze śmierci i do krainy umarłych? Jezus ma całkowitą kontrolę nad tą domeną (Ks. Objawienia 1.18). Jezus zapewnia wszystkich wierzących, że nawet bramy piekielne nie mogą pokonać Jego kościoła (Ew. Mateusza 16.18).

Jezioro ognia, wspomniane jedynie w Ks. Objawienia 19.20 oraz 20.10, 14-15 jest ostatecznym miejscem kary dla wszystkich nienawróconych buntowników, zarówno anielskich jak i ludzkich (Ew. Mateusza 25.41). Uniwersalna kara dla wszystkich, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela to "wrzucenie do jeziora ognia" (Ks. Objawienia 20.15). Biblia mówi o piekle jako o miejscu "całkowitej ciemności", gdzie będzie "płacz i zgrzytanie zębami" (Ew. Mateusza 8.12; 22.13). Ci, których imiona zapisane się w księdze Baranka nie powinni się bać tego przerażającego przeznaczenia. Przez wiarę w Chrystusa i Jego przelaną krew jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego w obecności Boga.

Szatan nie rządzi ani też nie prowadzi swoich demonów w dręczeniu tych, którzy są tam zesłani. W rzeczywistości, Biblia nie mówi o tym, że szatan był jeszcze w piekle. Raczej "wieczny ogień" oczekuje szatana; miejsce to oryginalnie zostało stworzone, aby ukarać szatana i demony (Ew. Mateusza 25.41), a nie aby dać im królestwo do rządzenia.

Dopóki szatan nie zostanie potępiony i na zawsze wrzucony do piekła, spędza czas między niebem (Ks. Joba 1.6–12), a ziemią (1 Piotra 5.8). On nie będzie miał zawsze wolności do poruszania się i on o tym wie. "Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele" (Ks. Objawienia 12.12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy szatan jest mistrzem piekła? Czy szatan i jego demony karzą ludzi w piekle?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries