settings icon
share icon
Pytanie

Czy szatan ma moc kontrolować pogodę?

Odpowiedź


Wzrastająca liczba katastrof naturalnych i strasznych sztormów wzbudza pytania wielu ludzi o to, kto kontroluje pogodę, Bóg czy szatan? Niektórzy wskazują na opis szatana jako "władcę, który rządzi w powietrzu" w Efezjan 2.2 oraz bycia "bogiem tego świata" w 2 Koryntian 4.4 jako dowód, że szatan ma kontrolę nad pogodą. Zbadanie Pisma Świętego odkrywa, że nawet wpływ szatana i jego demonów na pogodę jest ograniczone Bożą ostateczną suwerennością. Diabeł, "nasz oskarżyciel", musi być brany na poważnie; musimy mieć świadomość jego istnienia i jego ograniczonej mocy nad światem świeckim. Równocześnie, pokonany szatan, upadły anioł jest nadludzki, ale nie boski, mając jedynie taką moc na jaką przyzwala mu Bóg (2 Tesaloniczan 2.6-11).

Gdyby szatan mógł wpływać na pogodę, to byłoby to możliwe tylko dzięki Bożemu przyzwoleniu i w ograniczonym zakresie, jak w przypadku Joba. Szatan otrzymał przyzwolenie od Boga by doświadczać Joba, aby go sprawdzić, a to dotyczyło "ognia Bożego" (prawdopodobnie błyskawicy), który "spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je" (Ks. Joba 1.16). Następnie nastał "gwałtowny wicher" (prawdopodobnie tornado), który zniszczył dom najstarszego syna i zabił dzieci Joba (wersety 18-19). Zatem, jeśli ogień z nieba i tornado były w jakiś sposób spowodowane przez szatana, to wciąż podlegały one ostatecznej kontroli Boga i jego celom.

To Bóg, a nie szatan kontroluje pogodę (1 Ks. Mojżeszowa 9:29; Psalm 135:6-7; Ks. Jeremiasza 10:13).

Bóg kontroluje niebo i deszcz (Psalm 77:16-19).

Bóg kontroluje wiatr (Ew. Marka 4:35-41; Ks. Jeremiasza 51:16).

Bóg zachowuje i podtrzymuje wszechświat (Hebrajczyków 1:3).

Bóg ma władzę nad chmurami (Ks. Joba 37:11-12, 16).

Bóg ma władzę nad błyskawicami (Psalm 18:14).

Bóg ma władzę nad całą naturą (Ks. Joba 26).

Bóg kontroluje wszystkie rzeczy, włączając w to pogodę. Poprzez swoją opatrzność Bóg zapewnia i chroni swoje dzieci, ale zezwala również szatanowi, demonom i ludzkości na korzystanie z ich ograniczonej woli popełniania grzechów, zła i niegodziwości. One są w pełni odpowiedzialne za wszelkie spowodowane przez człowieka katastrofy i tragedie. Wiedzą, że cokolwiek Bóg zarządził, to się stanie (Efezjan 1.11; Rzymian 11.36), i dlatego jego niewidzialna ręka jest w naszym cierpieniu, mimo iż nie zgrzeszył i nie jest sprawcą zła. (Jakuba 1.13-17).

Dla wierzącego nie może być żadnego bezsensownego cierpienia, niezależnie od tego, czy cierpienie jest spowodowane przez ludzkość, czy przez naturalne wydarzenie. Nie zawsze możemy wiedzieć z jakiego powodu dzieje się zło lub spotykają nas katastrofy naturalne, ale możemy być pewni, że we wszystkich naszych próbach i udrękach Bóg działa we wszystkim ku dobremu dla swojej chwały i naszego wiecznego dobra (Rzymian 8.18-28).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy szatan ma moc kontrolować pogodę?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries