settings icon
share icon
Pytanie

Czy anioły objawiają się dzisiaj ludziom?

Odpowiedź


W Biblii aniołowie ukazują się ludziom w wielu nieoczekiwanych sytuacjach i na wiele sposobów. Czytając Pismo Święte, możemy odnieść wrażenie, że ukazywanie się istot anielskich było czymś bardzo powszechnym, chociaż tak naprawdę nie o to chodziło. Istnieje dzisiaj coraz większe zainteresowanie tematem aniołów i wielu ludzi podaje jakoby widziało postacie anielskie. Aniołowie są częścią każdej współczesnej religii i zdają się spełniać podobną funkcję, będąc posłannikiem jakiejś wiadomości. Jednak by móc rzeczywiście określić, czy anioły pojawiają się w świecie współczesnym, musimy poznać biblijny pogląd na temat ich objawień.

Anioły po raz pierwszy w Biblii pojawiły się w 1 Księdze Mojżeszowej 3.24, gdy Adam i Ewa zostali wygnani z Ogrodu Eden. Bóg umieścił cherubina z płonącym mieczem, aby strzegł wejścia do raju. Kolejna wzmianka mówiąca o ukazaniu się anioła pochodzi z 1 Księgi Mojżeszowej 16.7, około 1900 lat później. Hagar, egipska służąca, która urodziła Ismaela Abrahamowi, została pouczona przez anioła, aby powróciła i była posłuszna swojej pani Saraj. Abrahama odwiedził Bóg i dwóch aniołów, o czym czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej 18.2, i otrzymał od Boga ostrzeżenie o zbliżającym się zniszczeniu Sodomy i Gomory. Ci sami dwaj aniołowie odwiedzili Lota, któremu przekazali aby uciekał z rodziną z miasta, zanim zostanie ono zniszczone (1 Księga Mojżeszowa 19.1-11). Anioły ukazały również ponadnaturalną moc sprawiając, że mężczyźni którzy grozili Lotowi stracili wzrok.

Gdy Jakub widział wielu aniołów (1 Księga Mojżeszowa 32.1) od razu spostrzegł, że jest to armia Boża. W 4 Księdze Mojżeszowej 22.22 anioł sprzeciwił się nieposłusznemu prorokowi Balamowi, który go z początku nie rozpoznał, mimo że oślica Jakuba go rozpoznała. Marię również odwiedził anioł, który powiedział jej, że zostanie matką Mesjasza, natomiast Józef został ostrzeżony, aby zabrał Marię i Jezusa do Egiptu i uchronił rodzinę przed konsekwencjami nowego rozporządzenia Heroda (Ew. Mateusza 2.13). Ci, którym ukazują się anioły z początku odczuwają lęk (Księga Sędziów 6.22; 1 Kronik 21.30 Ew. Mateusza 28.5). Anioły przekazują wiadomości od Boga, często potwierdzając w ponadnaturalny sposób. W każdym przypadku anioły wskazują na Boga i oddają mu chwałę. Anioły święte nie przyjmują chwały i uwielbienia, bo należą się jedynie Bogu (Księga Objawienia 22.8-9).

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, postacie anielskie pojawiają się w różnych formach. W niektórych przypadkach, ów nieznajomy chroni przed poważnymi urazami czy śmiercią, a później zagadkowo znika. W innych sytuacjach ukazuje się uskrzydlona postać lub osoba w bieli, która raptownie znika. Osoba, która widzi anioła często doświadcza uczucia pokoju i zapewnienia o Bożej obecności. Taki rodzaj objawienia wydaje się być zgodny z biblijną relacją z Dziejów Apostolskich 27.23.

Jeszcze inny rodzaj objawienia się dotyczy wizyty „chóru aniołów.” W Ew Łukasza 2.13, święty chór anielski ukazuje się pasterzom, gdy ci usłyszeli zapowiedź o narodzinach Jezusa. Niektórzy wskazują na podobne doświadczenia w miejscach uwielbienia. Te doświadczenie nie pasują do wspomnianego powyżej modelu, bo zazwyczaj nie spełniają żadnego celu poza tym, że zapewniają uczucie duchowego uniesienia. Chór anielski w Ew. Łukasza przekazywał bardzo konkretne wiadomości.

Trzeci rodzaj objawienia związany jest jedynie z fizycznymi odczuciami. Starsze osoby często podają, że doświadczyli jakby ktoś ich utulił w ramionach, gdy przeżywali głębokie uczucie osamotnienia. Bóg z pewnością jest Bogiem wszelkiego pocieszenia, a Pismo Święte mówi o tym, otacza On swoimi skrzydłami (Psalm 91.4). Te relacje mogą być przykładem takiego właśnie doświadczenia.

Bóg jest tak sam zaangażowany w świat jak był zawsze, a jego anioły z pewnością nadal działają. I podobnie jak anioły chroniły Boży lud w przeszłości, tak możemy być pewni, że nas również nadal strzegą. Hebrajczyków 13.2 mówi: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. ” Gdy przestrzegamy Bożych nakazów, jest bardzo prawdopodobne, że możemy spotkać aniołów, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. W wyjątkowych okolicznościach, Bóg pozwala by ludzie dostrzegli jego niewidzialnych aniołów, po to aby doznali pokrzepienia i zachęcenia w wytrwałości w służbie dla niego (2 Księga Królewska 6.16-17).

Musimy również rozważyć ostrzeżenie pochodzące z Pisma Świętego, które dotyczy aniołów: istnieją także upadłe anioły, które pracują na rzecz szatana, a które uczynią wszystko aby nas zwieść lub zniszczyć. Galacjan 1.8 ostrzega nas przed ludźmi, którzy będą zwiastowali „nową” ewangelię, przybierając postać aniołów. Kolosan 2.18 dodaje, abyśmy nie oddawali aniołom czci. Za każdym razem, gdy w Biblii czytamy o tym, że ludzie oddawali aniołom cześć i uwielbienie, te sprzeciwiały się temu i odrzucały takie praktyki. Jakikolwiek anioł, który przyjmuje uwielbienie i nie oddaje chwały Panu Jezusowi, jest zwodzicielem. 2 Koryntian 11.14-15 stwierdza, że szatan i jego aniołowie przybierają postać aniołów światłości po to, aby zwieść lub oddalić od Boga tych, którzy ich posłuchają.

Jesteśmy zachęceni świadomością, że aniołowie Boży nadal działają. W szczególnych okolicznościach, możemy doświadczyć takich rzadkich, osobistych objawień. Wspanialszym jednak faktem jest poznanie, że sam Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ew. Mateusza 28.20b). Jezus, który stworzył anioły i otrzymuje od nich uwielbienie, obiecał nam swoją obecność w naszych zmaganiach.


EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy anioły objawiają się dzisiaj ludziom?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries