settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Bóg pozwala, aby szatan nas atakował?

Odpowiedź


Ataki szatana wobec nas przybierają różne formy. 1) Wykorzystuje do tego świecki świat (który kontroluje, 1 Jana 5.19), aby wzbudzać w nas cielesne pożądania, które kuszą nas do grzechu. 2) Wykorzystuje niewierzący świat, aby próbować nas zwieść światową "mądrością" sprzeciwiającą się Bożej prawdzie. 3) Wykorzystuje fałszywych chrześcijan, aby próbować nas zwieść do fałszywej ewangelii, skupionej na fałszywym Jezusie. 4) On czasem dotyka fizycznie nas lub naszych ukochanych chorobą, przestępstwem, tragedią lub prześladowaniem. Wiedząc o tym, że Bóg jest suwerennym władcą wszechświata, w sposób naturalny pytamy, z jakiego powodu Bóg przyzwala, aby szatan atakował nas w ten sposób?

Biblia naucza, że Bóg przyzwala szatanowi na pewną, określoną przez niego wolność (zobacz Ks. Joba 1.12), ale ta wolność jest zawsze ograniczona. Szatan nie może robić wszystkiego tego, czego by sobie życzył. Szatan wybiera atakowanie dzieci Bożych (zobacz 1 Piotra 5.8), a jego planem jest zawsze zło; szatan jest mordercą (Ew. Jana 8.44). Przeciwieństwem jest Boży plan w którym umożliwia szatanowi przeprowadzanie jego ataków by zawsze przynieść dobry rezultat; Bóg kocha swoje dzieci (1 Jana 4.16). Józef doświadczał wielu diabelskich ataków w swoim życiu, ale ostatecznie może z całkowitą pewnością powiedzieć o dwóch przeciwnych celach stojących za tymi samymi wydarzeniami: " Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro" (1 Ks. Mojżeszowa 50.20).

Nie możemy winić Boga za to, co czyni szatan. Nasza podatność na ataki satanistyczne zaczęła się wraz z podjęciem wyboru przez Adama, aby podążyć za kłamliwymi sugestiami szatana w ogrodzie Eden. Gdy szatan zaatakował Joba utratą jego rodziny, dóbr materialnych oraz zdrowia, Job nie winił Boga. Zwróć uwagę, Ks. Joba 1.21-22, "Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu."

Gdy wierzący doświadczają ataków szatana, mogą uchwycić się prawdy z Rzymian 8.28, "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani..." Zatem, założenie jest takie, że będziemy doświadczać "dobrych" rzeczy i "złych" rzeczy, ale "wszystkie" te rzeczy mogą przyczynić się do „dobrych" celów, gdy Bóg je poprowadzi. Zatem, nawet ataki szatana, mimo iż są złe, mogą i będą miały "dobre" rezultaty, ostatecznie, Bóg używa ich aby upodobniły nas do Chrystusa, jego Syna (zobacz Rzymian 8.29). Ataki szatana, wraz z innymi prześladowaniami, mogą sprawić, że wierzący będą kochać Boga bardziej, będą przeciwstawiać się bardziej szatanowi, ćwiczyć cierpliwość i wzrastać w wierze w wielu obszarach. Chwalmy Pana za jego suwerenną ochronę. Dziękujmy mu za jego plan na wszystko co się dzieje- nawet w atakach szatana- bo wszystkie te wydarzenia "współdziałają we wszystkim ku dobremu" dla Ciebie!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Bóg pozwala, aby szatan nas atakował?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries