settings icon
share icon
Pytanie

Jak dużą moc posiada szatan?

Odpowiedź


Szatan był aniołem stworzonym przez Boga, który sprzeciwił się Bożej władzy (Ks. Izajasza 14.13) i stał się głową królestwa złych duchów nazywanych demonami, jego "aniołami" (Ew. Mateusza 25.41). Jego moc również w rzeczywistości niebiańskiej jest wielka i nie powinna być lekceważona. Jednak, podczas gdy szatan i jego siły są groźnymi wrogami, Jezus Chrystus zmiażdżył moc szatana, wypełniając proroctwo z 1 Ks. Mojżeszowej 3.15. Krzyż Chrystusa zwyciężył (Ew. Jana 12.31). "Książę tego świata został osądzony" (Ew. Jana 16.11), a Jezus pewnego dnia zniszczy moc szatana całkowicie i oczyści stworzenie (2 Piotra 3.10).

Moc szatana w rzeczywistości niebiańskiej/ świecie duchowym:
Moc szatana cieszy się renomą w rzeczywistości duchowej (Judy 1.9), gdzie ma ograniczony dostęp do obecności Bożej (Ks. Joba 1.6). Ks. Joba daje wgląd w relację pomiędzy Bogiem a szatanem. W Ks. Joba 1.6-12 szatan stawia się przed Bogiem i relacjonuje "wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz" (werset 7). Bóg pyta szatana, czy zwrócił uwagę na jego bogobojnego sługę, a szatan natychmiast oskarżył go o nieszczerość- zarzucając mu, że kocha Boga jedynie ze względu na błogosławieństwa jakie od niego otrzymuje. "Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?" (werset 11). Bóg zezwolił szatanowi, aby uderzył w Joba majętność i rodzinę, ale nie w jego osobę i szatan odszedł. W Ks. Joba w rozdziale 2, szatan przychodzi ponownie do Boga i ma, tym razem, przyzwolenie na zaatakowanie zdrowia Joba. (Reszta księgi jest napisana z perspektywy Joba, wskazując na przykład jak radzić sobie z cierpieniem).

To jest ważny fragment, ponieważ wskazuje na miejsce szatana w rzeczywistości duchowej. On jest zdolny oskarżać lud Boży przed Bogiem, a Judy 1.9 wskazuje, że nawet Michał archanioł potrzebuje pomocy Pana w jego przezwyciężaniu. Jednak szatan jest oczywiście powstrzymany od wylania pełni swego gniewu; jest istotą stworzoną i całkowicie podległą panowaniu Boga, jego moc jest ograniczona.

Moc szatana na ziemi:
Ks. Joba 1 ukazuje również, że szatan wyrządza zło i powoduje bezpośrednią szkodę na ziemi. Najbardziej znanymi i najważniejszymi działaniami szatana na ziemi było to, co wydarzyło się w ogrodzie Eden. 1 Ks. Mojżeszowa 3 mówi o kuszeniu Ewy przez szatana, "matki wszystkich żyjących" (werset 20) oraz następującym po nim pierwszym grzechu. To właśnie ten czyn, a także czyn męża Ewy, Adama, sprowadził grzech na świat i jest powodem dla którego cała ludzkość musi być odkupiona od grzechu, aby być ponownie z Bogiem.

Pewnego dnia, Jezus spotkał kobietę, która była "od osiemnastu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować" (Ew. Łukasza 13.11). Jezus przypisuje tę słabość szatanowi, który utrzymywał jej "pęta" (werset 16). Moc szatana była prawdziwa, ale w łatwy sposób została przezwyciężona przez naszego Pana: "I położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga" (werset 13). Cud Jezusa był wyraźną demonstracją jego władzy nad szatanem.

Z chwilą podżegania do zła na ziemi, szatan został nazwany "księciem", "bogiem" albo "władcą" świata (Ew. Jana 14.30; por Ew. Jana 12.31; 16.11; 2 Koryntian 4.3-4; Efezjan 2.2; Kolosan 1.13). On jest wrogiem Boga i prawdy (Ew. Mateusza 13.24-30; 2 Tesaloniczan 2.9-12) i czyni wszystko co może, aby kusić ludzi (1 Ks. Mojżeszowa 3; Ew. Łukasza 22.31; 1 Tymoteusza 3.7) oraz tłumy (1 Tesaloniczan 3.5; Ks. Objawienia 2.10). On "zwodzi cały świat" (Ks. Objawienia 12.9). Szatan dokonuje tego różnymi sposobami, wykorzystując ludzką pychę (1 Tymoteusza 3.6; 1 Koryntian 4.6), poprzez zakłócanie przekazywania prawdy (Ew. Mateusza 13.18-22, 38-39) i umieszczaniem fałszywych wierzących w kościele (1 Tymoteusza 4.1-2; 2 Tymoteusza 3.1-9; Ks. Objawienia 2.9; 3.9). W Ew. Jana 8.44, Jezus mówi, że szatan jest "kłamcą i ojcem kłamstwa."

Bóg nadal udziela szatanowi pewnej władzy w tym świecie, co oznacza, że jego moc nie jest w pełni złamana- za wyjątkiem jednej sfery: jego mocy nad śmiercią. Hebrajczyków 2.14-15 mówi, że Jezus przyszedł na świat pod postacią człowieka by umrzeć, aby "przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła", moc jaką szatan ma "od początku" (Ew. Jana 8.44). Zbawienie jakie zapewnia Jezus uwolniło nas od więzów szatana. Śmierć straciła swoje żądło (1 Koryntian 15.55).

Moc szatana- podsumowanie:
Biblia mówi, że "cały świat tkwi w złem" (1 Jana 5.19) i "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć" (1 Piotra 5.8). A jednak chrześcijanie mają wielką nadzieję, ponieważ Jezus Chrystus (Ew. Jana 16.33) i nasza wiara w niego (1 Jana 5.4) przezwyciężyła zło szatana. "Gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 Jana 4.4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak dużą moc posiada szatan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries