Kim są archanioły?


Pytanie: Kim są archanioły?

Odpowiedź:
Słowo „archanioł” pojawia się tylko w dwóch miejscach w Biblii. 1 Tesaloniczan 4.16 wyjawia „Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.” List św. Judy w wersecie 9 twierdzi, że „Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.” Słowo „archanioł” pochodzi z Greki i wskazuje na „najważniejszego anioła.” Odnosi się do anioła, który wydaje się być liderem aniołów.

Księga Daniela 10.13 opisuje Michała jako „jednego z pierwszych książąt anielskich.” Wskazuje zatem, że prawdopodobnie istnieje więcej aniżeli jeden archanioł, gdyż archanioł Michał jest na równi z innymi „najważniejszymi książętami.” Zatem możliwe jest, aby archaniołów było wielu, chociaż na podstawie Pisma Świętego nie powinniśmy nazywać archaniołami inne anioły. Księga Daniela 10.21 opisuje archanioła Michała jako „księcia”, a Księga Daniela w 12.1 wskazuje, że Michał jest „najważniejszym księciem, który chroni.” Nawet jeśli jest wielu archaniołów, to Michał wydaje się być najważniejszy spośród nich.

English

Powrót na polską stronę główną
Kim są archanioły?