settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat anioła Gabriela?

Odpowiedź


Anioł Gabriel był posłańcem, któremu powierzono przekazanie kilku ważnych wiadomości w imieniu Boga. Gabriel pojawił się przynajmniej u trzech osób w Biblii: pierwszą osobą był prorok Daniel (Ks. Daniela 8.16); następną kapłan Zachariasz, któremu przepowiedział i ogłosił, że doświadczy cudu narodzin Jana Chrzciciela (Ew. Łukasza 1.19); i ostatnią osobą była dziewica Maria, której powiedział, że pocznie i urodzi syna (Ew. Łukasza 1.26-38). Imię Gabriel oznacza "Bóg jest wspaniały" i jest aniołem zwiastowania, zapowiedział on, że Zbawiciel zostanie nazwany "Jezusem" (Ew. Łukasza 1.31).

Pierwszy raz, kiedy spotykamy Gabriela, pojawia się u Daniela po tym jak prorok doświadczył widzenia. Zadaniem Gabriela było wyjaśnienie wizji Daniela (Ks. Daniela 8.16). Wygląd Gabriela przypominał człowieka (Ks. Daniela 8.15; 9.21). Gdy Gabriel spotkał Daniela po raz drugi "nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał" (Ks. Daniela 9.21). Fakt, że Gabriel przyleciał może sugerować, że miał skrzydła, ale nie ma wzmianki o nich w tekście. Jasne jest również, że wygląd Gabriela był dość przerażający, jako że Daniel padł na twarz na jego widok (Ks. Daniela 8.17) i był chory przez kilka dni po tym jak spotkał się z aniołem i miał widzenie (Ks. Daniela 8.27).

W Ks. Daniela 10 widzimy inną interakcję pomiędzy prorokiem a kimś "jakby ręka ludzka" (werset 16); jednak nie mamy podanego imienia tego posłańca. Anioł mówi, że przyszedł aby pomóc Danielowi zrozumieć jego widzenie, zatem jest całkiem możliwe, że ten fragment również odnosi się do anioła Gabriela. Z języka użytego w tym fragmencie, możliwe jest również, że są dwaj aniołowie wraz z Danielem- jeden, który z nim rozmawia i drugi, który go wzmacniał, aby mógł odpowiadać (Ks. Daniela 10.16, 18). Anioł również odnosi się do bitwy jaka działa się w rzeczywistości duchowej. Tym aniołem, możemy słusznie założyć jest Gabriel, a anioł Michał był najprawdopodobniej zaangażowany w bitwę z kilkoma demonicznymi królami i książętami, włączając w to księcia czy królów Persji (werset 13) oraz księcia Grecji (werset 20).

Gabriel mówi, że został posłany, aby dokładnie odpowiedzieć na modlitwę Daniela. Gabriel przybył jak tylko Daniel zaczął się modlić (Ks. Daniela 10.12). Ale Gabriel wdał się w kłopoty w drodze do niego: "Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni" (Ks. Daniela 10.13) i tym samym powstrzymując go przed przyjściem do Daniela tak szybko jak tylko mógłby to uczynić. Mamy tutaj pewny wgląd w świat duchowy oraz bitwy jakie toczą się za kulisami. Aniołowie święci tacy jak Gabriel wykonują Bożą wolę, ale są powstrzymywani przez inne duchowe istoty, które chcą jedynie niegodziwości na świecie.

Wiadomość Gabriela dla kapłana Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, została przekazana w świątyni podczas służby kapłańskiej Zachariasza przed Panem. Gabriel pojawił się z prawej strony ołtarza kadzidlanego (Ew. Łukasza 1.11), symbolu modlitwy i powiedział Zachariaszowi, że jego modlitwy zostały wysłuchane (werset 13). Bezpłodna żona Zachariasza, Elżbieta, miała począć i urodzić syna; to dziecko cudu miało się nazywać Jan i miał być wypełnieniem proroctwa o nadejściu Eliasza (werset 17; por. Ks. Malachiasza 4.5). Przesłanie Gabriela spotkało się z niedowierzaniem, więc Gabriel sprawił, że powątpiewający kapłan został niemy aż do dnia narodzin dziecka (Ew. Łukasza 1.20, 59-64).

Ukazanie się Gabriela przed Marią było związane z oznajmieniem jej, że w niepokalany sposób urodzi Pana Jezusa Chrystusa. Matka Mesjasza otrzymała zapewnienie, że znalazła łaskę u Boga (Ew. Łukasza 1.30) i powiedział jej, że jej Syn będzie spełnieniem Przymierza Dawidowego: "Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca" (wersety 32-33). Na pytanie Marii jak się to stanie, skoro jeszcze jest dziewicą, anioł Gabriel powiedział, że Duch Święty spocznie na nią i tym samym to, "co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym" (werset 35).

Podczas tych trzech wizyt Gabriel wzbudzał strach, dlatego swoje rozmowy zawsze rozpoczynał od słów pocieszenia i otuchy dla Daniela, Zachariasza i Marii. Możliwe jest również, że Gabriel był także aniołem, który pojawił się u Józefa w Ew. Mateusza 1.20, ale nie ma co do tego pewności, skoro nie ma podanego imienia tego anioła w Piśmie Świętym. To, co wiemy to fakt, że Gabriel jest jednym z Bożych dobrych i świętych aniołów. Ma on uprzywilejowaną pozycję jako, że stoi "przed Bogiem" (Ew. Łukasza 1.19) i został wybrany, aby zanieść ważne przesłanie o Bożej, szczególnej miłości i względach wobec konkretnych osób wybranych do wypełnienia Bożego planu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat anioła Gabriela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries