Czy demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty takie jak biżuteria czy figurki?


Pytanie: Czy demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty takie jak biżuteria czy figurki?

Odpowiedź:
Nie ma żadnych biblijnych podstaw, które potwierdzałyby, że demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty fizyczne. To przekonanie pojawia się w przesądnych praktykach oraz wierzeniach okultystycznych kultur animistycznych i pośród tych, którzy parają się okultyzmem.

Niektórzy twierdzą, że takie wersety jak w Dziejach Apostolskich 19.19, gdzie magowie palili swoje księgi z zaklęciami, potwierdza, że pewne przedmioty mogą być owładnięte demonami. Ale fragment ten o tym nie mówi. Bardziej prawdopodobne jest to, że ci nowo nawróceni ludzie palili swoje księgi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kłamstw zawartych w tych księgach i podkreślić, że wierzą w Jezusa.

Biblia przedstawia historie demonów, które wpływają lub owładnęły ludzi niewierzących. Ale nie ma żadnych relacji wskazujących, że demony są przypisane jakimś przedmiotom, a Biblia nie ostrzega nas na temat demonów, które mają moc owładnąć jakieś przedmioty. Praktyki okultystyczne mogą przyciągać złe duchy, a skoro niektóre przedmioty są używane przy odprawianiu pewnych praktyk, to może się wydawać że demony są przypisywane do przedmiotów; nie oznacza to jednak, że demony są w tych przedmiotach. To praktyka okultystyczna je przyciąga. Gdy ludzie, którzy parali się okultyzmem zawierzają Chrystusowi, często zaleca się im, aby pozbyli się książek okultystycznych i różnych przedmiotów, ale nie dlatego, że same w sobie mają demona, ale dlatego, że te księgi i przedmioty mogą być źródłem potencjalnych pokus w przyszłości.

Wierzący w Chrystusa nie powinni obawiać się demonów, chociaż powinniśmy być czujni i uważać na ich pokusy (1 Piotra 5.8). Najważniejsza zatem jest nasza uległość względem Boga i wierne chodzenie w wierze z Chrystusem każdego dnia: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4.7). Ci, którzy zaufali w swojej wierze w Chrystusa nie mają się czego bać, bo jak tłumaczy apostoł Jan, „Wy z Boga jesteście , dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4.4).

English

Powrót na polską stronę główną
Czy demony mogą owładnąć swoją mocą przedmioty takie jak biżuteria czy figurki?