settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi i demonom zgrzeszyć?

Odpowiedź


Zarówno aniołom jak i ludziom Bóg dał wybór. Biblia nie podaje wielu szczegółów odnośnie sprzeciwu szatana i upadłych aniołów, ale wydaje się że szatan- jako prawdopodobnie najznakomitszy pośród aniołów (Księga Ezechiela 28.12-18)-z pychy wybrał bunt przeciwko Bogu, aby samemu stać się bogiem. Szatan (Lucyfer) nie chciał oddawać Bogu chwały i być Jemu posłuszny; on sam chciał być bogiem (Księga Izajasza 14.12-14). W Księdze Objawienia 12.4 opisana jest historia jednej trzeciej aniołów, którzy wybrali szatana i jego bunt, przez co stały się upadłymi aniołami- demonami.

Inaczej jednak aniżeli ludzie, wybór aniołów aby podążać za szatanem lub pozostać wiernym Bogu był wyborem na wieki. Biblia podaje, że upadłe anioły nie mają żadnej szansy pokutowania ze swojej winy czy uzyskania przebaczenia. Biblia także nie wskazuje, aby pozostałe anioły mogły grzeszyć. Anioły, które pozostały Bogu wierne nazwane są „wybranymi aniołami” (1 Tymoteusza 5.21). Szatan i upadłe anioły znały Boga i Jego chwałę. Ich bunt, mimo iż znały Boga, jest wyrazem największego zła. W związku z tym, Bóg nie daje szatanowi ani innym upadłym aniołom szansy odpokutowania swojego wyboru. Poza tym, Biblia nie mówi czy nawet jeśli mieliby drugą szansę na pojednanie się z Bogiem, to czy skorzystaliby z niej (1 Piotra 5.8). Bóg, podobnie jak Adamowi i Ewie, dał szatanowi wybór posłuszeństwa względem Niego lub nie. Aniołowie mieli wolną wolę aby dokonać wyboru; Bóg nie zmuszał ani nie zachęcał aniołów do grzechu. Szatan i inne upadłe anioły same zadecydowały, dlatego zasłużyły sobie na Boży wieczny gniew i wrzucenie ich do jeziora ognistego.

Dlaczego Bóg pozwolił aniołom tak wybrać, skoro wiedział jakie przyniesie to rezultaty? Bóg wiedział, że jedna trzecia aniołów zbuntuje się przeciwko Niemu i przez co zostaną potępieni i wrzuceni do piekła. Bóg wiedział także, że szatan poprowadzi również człowieka do grzechu. Dlaczego zatem Bóg na to pozwolił? Biblia nie podaje dokładnej odpowiedzi na te pytanie. W każdej złej sytuacji moglibyśmy zapytać o to samo. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Od razu na myśl przychodzi fakt Bożej suwerenności co do własnego stworzenia. Psalmista mówi nam, „Droga Boża jest doskonała” (Psalm 18.31). Jeśli Boża droga jest „doskonała,” zatem możemy ufać że cokolwiek Bóg czyni- i na cokolwiek zezwala- jest również doskonałe. Planem doskonałego Boga było dopuszczenie grzechu. Nasze myśli nie są myślami Bożymi, ani nasze drogi Jego drogami, co zresztą przypomina nam w Księdze Izajasza 55.8-9.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi i demonom zgrzeszyć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries