settings icon
share icon
Pytanie

Czy szatan nadal ma przystęp do nieba?

Odpowiedź


Szatan na początku był jednym z Bożych aniołów świętych, ale sprzeciwił się Bogu i został wyrzucony z nieba (Ew. Łukasza 10.18). To był jedynie pierwszy etap sądu. Królestwo szatana zostało pokonane na krzyżu (Ew. Jana 12.31-32). Następnie, szatan zostanie związany w otchłani na tysiąc lat (Ks. Objawienia 20.1-3) i następnie wrzucony do jeziora ognia na wieki (Ks. Objawienia 20.10).

Aż do ostatecznego sądu, szatan jest "władcą świata" (Ew. Jana 14.30) i zdaje się, że wciąż ma określony dostęp do rzeczywistości duchowej. W Ks. Joba 1.6 szatan przybywa przed oblicze Boga. Podobna sytuacja ma miejsce w 2 Ks. Kronik 18.18-21 i związana jest z "duchem kłamliwym."

Skoro Bóg jest święty i całkowicie bez grzechu (KS. Izajasza 6.3) i skoro nawet nie spojrzy na zło (Ks. Habakuka 1.13), to jak szatan może być w niebie? Odpowiedź dotyczy Bożego suwerennego ograniczenia grzechu przez Boga. W Ks. Joba 1 szatan staje przed Bogiem, aby zdać o sobie relację. Bóg zainicjował spotkanie, prowadził postępowanie i sprawował nad nim absolutną kontrolę (werset 7). W efekcie czego, moc szatana została ograniczona (werset 12), a Bóg został wywyższony.

Jest jeszcze kilka innych faktów, które warto zauważyć: 1) Szatan nie ma swobodnego dostępu do obecności Bożej. Został wezwany przez Boga. 2) Wizyty są tymczasowe. Jego czas przed Bożym tronem są ograniczone w czasie. 3) W żaden sposób czystość nieba nie jest skażona krótką, ustanowioną przez Boga obecnością grzesznej istoty, "poddanej kwarantannie" przez Bożą moc regulacyjną. I 4) Dostęp szatana jest jedynie darowana tuż przed ostatecznym sądem. Po sądzie, Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię (Ks. Objawienia 21.1), wytrze wszelką łzę z naszych oczu (werset 4), ukaże Nowe Jeruzalem (werset 10) i obiecuje całkowity brak grzechu (werset 27).

Gdy mówimy, "Bóg nie może dopuścić grzechu do nieba", to oznacza to po prostu, że Bóg nie może dopuścić istot grzesznych, aby stały (tymczasowo) w jego obecności, aby mógł je delegować (Ks. Izajasza 6), aby zdać mu relację (Ks. Joba 1-2) lub aby go osądzić (Ks. Objawienia 20.11-15), bez narażania jego świętości.

Boża świętość ostatecznie pochłonie cały grzech. Do tego czasu, jego świętość reguluje grzech, a to oznacza, że szatan w określonych okolicznościach, zostaje na krótko wezwany przed swojego Stwórcę, aby zdać sprawę ze swoich działań.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy szatan nadal ma przystęp do nieba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries