Czy istnieje anioł śmierci?


Pytanie: Czy istnieje anioł śmierci?

Odpowiedź:
Koncepcja „anioła śmierci” obecna jest w wielu religiach. „Anioł śmierci” znany jako Samal, Sariel czy Azrael w judaizmie; jako Malak Almak w islamie; Yama czy Yamaraj w hinduizmie albo surowy kosiarz w popularnej fikcji. W wielu różnych mitologiach, anioł śmierci wyobrażany jest jak szkielet z kosą, czy też piękna kobieta, a niekiedy małe dziecko. I mimo, iż te wyobrażenia różnią się nieznacznie między sobą, to jednak istnieje wspólne przeświadczenie, że ta istota przychodzi do człowieka w chwili jego śmierci, będąc przyczyną jego śmierci lub po prostu obserwatorem tych wydarzeń- z oczekiwaniem, że przychodzi pochwycić duszę umierającej osoby.

Biblia nie naucza o aniele śmierci. Biblia w żadnym miejscu nie wspomina, jakoby istniał jakiś anioł, który zarządza śmiercią lub jest obecny w chwili gdy osoba umiera. 2 Księga Samuela 19.35 opisuje anioła, który pozbawia życia 185 000 Asyryjczyków, gdy ci najeżdżają Izrael. Niektórzy postrzegają również opis z 12 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy o śmierci pierworodnych Egiptu, jako dzieło anioła. Mimo, iż jest to możliwe, to jednak Biblia nigdzie nie wskazuje, że anioł uśmiercił pierworodnych. Jakkolwiek by nie było, Biblia opisuje anioły, które zadają śmierć na rozkaz Pana, to jednak Pismo Święte nigdzie nie naucza jakoby istniał jakiś szczególny anioł śmierci.

Jedynie Bóg jest suwerenny i sam wyznacza nam czas naszej śmierci. Ani anioł ani żaden demon (upadły anioł) nie są przyczyną ludzkiej śmierci, jeśli Bóg tego nie zaplanował. Zgodnie z Rzymian 6.23 oraz Księgą Objawienia 20.11-15 śmierć jest oddzieleniem naszej duszy od ciała (śmierć cielesna) oraz- w przypadku osób niewierzących- wiecznym oddzieleniem od Boga (śmierć na wieki). Śmierć jest czymś, co spotyka każdego człowieka. Śmierć nie jest duchem, demonem, osobą czy jakąś inną istotą. Aniołowie mogą przyczynić się do śmierci i mogą wpływać na to, co dzieje się z nami po śmierci- ale nie istnieje „anioł śmierci.”

English

Powrót na polską stronę główną
Czy istnieje anioł śmierci?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga