settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest anioł zniszczenia?

Odpowiedź


Anioł zniszczenia jest również powszechnie opisywany jako anioł śmierci. Przy wielu okazjach Bóg używał istot anielskich- niebiańskich posłańców pewnego rodzaju- aby sprowadzić sąd wobec grzeszników na ziemi. Różne przekłady Biblii nazywają tę istotę „aniołem zniszczenia”. Nie ma wyraźnych biblijnych dowodów, że jakikolwiek szczególny anioł otrzymał tytuł "anioła zniszczenia" czy "anioła śmierci." Możemy tylko powiedzieć, że biblijne wzmianki o „aniele zniszczenia” odnoszą się do niebiańskiej istoty lub istot, które przybyły, aby zniszczyć tych, którzy mają być osądzeni sądem Bożym.

Najsławniejszą wizytą anioła zniszczenia była pierwsza Pascha. Egipt miał doświadczyć dziesiątej i ostatniej plagi, śmierci pierworodnych. Instrukcje Mojżesza skierowane do Hebrajczyków zawierały takie ostrzeżenie:"gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios" (2 Ks. Mojżeszowa 12.23). Ta istota nazwana jest tym, "który zabijał pierworodne" w Hebrajczyków 11.28.

Co ciekawe, w oryginalnym hebrajskim tekście z 2 Ks. Mojżeszowej 12.23 w ogóle nie ma wzmianki o „aniele.” Mówi po prostu, że „niszczyciel” lub „ten, który powoduje szkody” zabije pierworodnych w Egipcie. To mógł być sam Pan, który był niszczycielem, chociaż istnieje możliwość, że Bóg posłał anioła, aby wypełnić swój sąd. Psalm 78 opowiada o plagach w Egipcie i podsumowuje je, że Bóg uwolnił „poczet aniołów zagłady” (werset 49). Użyto tutaj hebrajskiego słowa oznaczającego „anioła”, ale nie ogranicza się ono do jednego konkretnego anioła.

Anioł zniszczenia- niebiański posłaniec, który przyniósł zniszczenie- został również posłany przez Boga, aby sądzić Izraelitów z powodu grzechu Dawida w liczeniu ludzi: "Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć; wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła, niszczyciela ludności: Wystarczy! Cofnij rękę! Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty. (17) Dawid widząc, że Anioł zabija lud, wołał do Pana: To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca!" (2 Ks. Samuela 24.15-17).

Asyryjczycy, którzy zaatakowali Jerozolimę podczas panowania króla Hiskiasza również spotkali tego, którego można by nazwać aniołem śmierci czy anioła zniszczenia: "I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni - same trupy - pomarli" (2 Ks. Królewska 19.32-35). W tym fragmencie oraz w 2 Ks. Samuela 24 anioł zniszczenia jest właściwie nazwany "aniołem Pańskim", którego wielu uczonych uważa za odniesienie do Chrystusa w postaci sprzed wcielenia.

Inny anioł, który przyniósł śmierć i zniszczenie wspomniany jest w sądzie króla Heroda (Dz. Apostolskie 12.23). Anioł ze śmiertelnymi zamiarami, zidentyfikowany jako "anioł Pański”, niosący miecz, ostrzega Balaama (4 Ks. Mojżeszowa 22.31-33). Jezus wspomina, że anioły będą związane z sądem niegodziwców w czasach ostatecznych (Ew. Mateusza 13.49-50). W żadnym z tych przypadków anioły nie są nazwane "aniołami zniszczenia" czy "aniołami śmierci." Możemy odnosić się do anioła, który wymierza Boży sąd, jako do „anioła zniszczenia”, ale nie jest to termin wyraźnie biblijny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest anioł zniszczenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries