settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel aniołów?

Odpowiedź


Nagie cherubiny, skrzydła, aureole i urocze dzieci w przedstawieniach bożonarodzeniowych to tylko niektóre z obrazów, które przychodzą na myśl, gdy myślimy o aniołach. Ale Słowo Boże podaje nam zupełnie inny obraz. Hebrajczyków 1.7 mówi, "Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia." Anioły są duchami stworzonymi, aby służyć Bożym celom.

Pismo Święte daje nam jedynie wgląd w sferę nadprzyrodzoną, ale wystarczy dowiedzieć się, że anioły wykonują rozmaite zadania i są używane do kilku celów:

1. Aby służyć ludziom, których Bóg zbawił. Jednym z celów aniołów jest służyć wybranym Boga: "Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?" (Hebrajczyków 1.14). Paweł doświadczył odwiedzin anioła podczas sztormu na morzu. Anioł przyniósł mu pocieszenie (Dz. Apostolskie 27.23-24). Inni, którym usłużyły anioły to Eliasz (1 Ks. Królewska 19.3-8) oraz Piotr (Dz. Apostolskie 12.6-10).

2. Aby przekazać wiadomości. Słowo anioł dosłownie oznacza "posłaniec." W Biblii, aniołowie zazwyczaj pojawiają się w postaci mężczyzn, gdy przekazywali ludziom wiadomości od Boga (zobacz 1 Ks. Mojżeszowa 18.1-3). Anioł Gabriel pojawił się co najmniej trzem osobom w Biblii. Wyjaśnił znaczenie wizji Danielowi (Ks. Daniela 8.16), powiedział Zachariaszowi o narodzinach Jana Chrzciciela (Ew. Łukasza 1.19) i ogłosił Marii, że zostanie matką Mesjasza (Ew. Łukasza 1.26). Aniołowie pod postacią mężczyzn ostrzegli także Lota na temat Bożego nieuchronnego sądu nad Sodomą i Gomorą (1 Ks. Mojżeszowa 19.1).

3. Aby stoczyć duchową walkę. Innym celem aniołów jest zwalczanie sił duchowej ciemności, które próbują pokrzyżować plany Boga (Efezjan 6.12; Judy 1.9). Gdy anioł ukazał się Danielowi, aby wyjaśnić znaczenie wizji, anioł stwierdził, że archanioł Michał miał mu pomóc przebić się przez siły wroga (Ks. Daniela 10.10-14). Nie znamy pełnego zakresu anielskiej wojny, ale te kilka przebłysków wystarczy, by sugerować, że zaciekła kosmiczna bitwa szaleje tuż poza zasięgiem wzroku.

4. Aby wielbić Boga. Aniołowie stale otaczają Boży tron, uwielbiając i wykrzykując o Jego chwale (Psalm 148.1-2; Ks. Izajasza 6.3; Hebrajczyków 1.6; Ks. Objawienia 5.8-13). Skoro aniołowie zostali stworzeni, aby uwielbiać Boga, ich odrzucenie tego celu jest niewybaczalnie złe. Gdy Lucyfer, główny anioł, odmówił uwielbienia Boga i nalegał, aby zamiast tego aniołowie jego uwielbiali, Bóg wyrzucił ich z nieba (Ks. Izajasza 14.12-18). Aniołowie po stronie Lucyfera zostali wygnani razem z nim.

5. Aby służyć. Aniołowie istnieją, aby wypełniać wolę naszego Stworzyciela. Oni idą, gdzie Bóg ich posyła, mówią to co On im przekazuje i usługują Jego dzieciom na ziemi (Psalm 103.20; Ks. Objawienia 22.9; Hebrajczyków 1.14). Po czterdziestu dniach kuszenia Jezusa na pustyni, anioły przyszły do niego i mu usługiwały (Ew. Mateusza 4.11). Gdy umiera sprawiedliwy, wydaje się, że anioły zabierają go prosto do miejsca Bożego odpocznienia (Ew. Łukasza 16.22).

6. Aby wypełniać sąd. Anioły nie zawsze są blaskiem i radością. Wykonują też Boże rozkazy zniszczenia. Ks. Objawienia przepowiada wiele działań anielskich, które przyniosą ostateczne zniszczenie świata (Ks. Objawienia 7.1; 8-10). Gdy faraon odmówił wyjścia ludowi Bożemu z Egiptu, Bóg posłał anioła, aby uderzył we wszystkich pierworodnych (2 Ks. Mojżeszowa 12.12, 23). Aniołowie byli zaangażowani w śmierć Heroda (Dz. Apostolskie 12.23) i karę nad Jerozolimą (1 Ks. Kronik 21.15).

7. Pomoc w przekazywaniu Słowa Bożego. Hebrajczyków 2.2 mówiąc o Prawie Mojżeszowym określa to "słowem wypowiedzianym przez aniołów." W jakiś sposób, aniołowie byli zaangażowani w proces otrzymania przez Mojżesza prawa na Synaju, ukazując zatem inny cel działania aniołów.

Bóg używa aniołów w różny sposób w jaki wybierze. A ponieważ prawie niczego nie wiemy o świecie poza naszym fizycznym wszechświatem, nie możemy zrozumieć wszystkich celów jakie spełniają aniołowie. Chrześcijanie mają jednak pewność, że święci Boży aniołowie są gotowi chronić i wyzwolić śmiertelne dzieci Boże (Psalm 91.11). Chociaż aniołowie są istotami stworzonymi, tak jak my, i nigdy nie powinny być czczone, możemy dziękować za nich Panu i za niewidzialne sposoby, w jakich ich używa, aby wpływać na nasze życie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel aniołów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries