settings icon
share icon
Pytanie

Jak wygląda szatan? Jak wyglądają demony?

Odpowiedź


Najdokładniejszym fragmentem w którym Biblia opisuje jak wyglądają szatan i demony jest 2 Koryntian 11.14, "I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości." Okoliczne wersety odnoszą się do ludzkich sług szatana przebranych za "apostołów Chrystusa" i "sług sprawiedliwości." W kontekście, opisy te odnoszą się do fałszywych nauczycieli. Ale zasada z pewnością odnosi się również do demonów.

Jeden problem- i to duży- z próbą opisania tego jak szatan i demony wyglądają jest to, że są duchami. Duchy są, z definicji nie cielesne, i nie jest możliwe przypisanie im cech fizycznych. Jako istoty duchowe, demony nie mają nosów, oczu, rąk, stóp, ogonów czy czegokolwiek, czego możemy wypatrywać do sporządzenia opisu. To jest jeden z powodów dlaczego Biblia nigdy nie opisuje wyglądu szatana. Nawet opis "anioła światłości" w 2 Koryntian 11.14 nie ma na celu szkicu jego wyglądu; oznacza raczej podkreślenie zwodniczej natury szatana. Diabeł chce, abyśmy wierzyli, że jest prawdą, podczas gdy w rzeczywistości jest fałszem.

Teraz gdy już ustaliliśmy, że szatan jest aniołem, istotą duchową, nie mającą fizycznego podobieństwa, które można uchwycić naszymi zmysłami, możemy trochę podumać. Gdyby szatan zdecydował się na pojawienie się cieleśnie — gdyby objawił się nam w sposób widoczny — zrobiłby to w zwodniczy sposób.

Powszechny, popkulturowy obraz szatana jako przerażająco wyglądającej, podobnej do kozła bestii z rogami nie znajduje się w Biblii. Zanim zbuntował się przeciwko Bogu, szatan był piękną, chwalebną istotą (zobacz Ks. Ezechiela 28.12-15). To jak teraz "wygląda" szatan jest zagadką. W oparciu o 2 Koryntian 11.14 jednak możemy być pewni jednej rzeczy: szatan zwodzi ludzi by myśleli, że jest on aniołem światłości. Ujawnienie się szatana jako zła, morderczej istoty, jaką jest, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Większość ludzi nie podążyłaby za zawistnym, złośliwym maniakiem konwencjonalnych przedstawień. Tak jak grzech często wygląda na początku atrakcyjnie- dopiero później okazuje się, że prowadzi do śmierci- tak szatan zabiega o to, aby nas zwieść poprzez ukazywanie się jako coś innego aniżeli zło.

To samo jest prawdopodobnie prawdą o demonach. Jak wyglądają demony? Nikt w Biblii nigdy nie widział żadnego poza boskimi wizjami Micheasza i Jana; Micheasz nie dostarczył wizualnych szczegółów, a Jan, używając symbolizmu apokaliptycznego, napisał o duchach "jakby żabach" (zobacz 1 Ks. Królewska 22.21-22 oraz Ks. Objawienia 16.13). Jeśli demony miały przyjąć formę widoczną, wybrałyby cokolwiek co pogłębiłoby zwiedzenie. Jako upadłe anioły, demony są inteligentnymi i potężnymi istotami. I są prowadzone przez być może najbardziej potężnie stworzoną istotę (Judy 1.9), szatana, za przykładem którego podążają. Demony ukazujące się jako złe istoty- którymi naprawdę są, utrudniałyby sobie swoją misję zwiedzenia i kuszenia.

Jak wygląda szatan? Jak wyglądają demony? Nie ma sposobu, aby wiedzieć to na pewno. Jeśli by się pojawiły, to pod atrakcyjną postacią. Zwiedzenie zawsze nosi maskę. Szatan i demony próbują przedstawić siebie jako sługi, przewodników i "światło" dla ludzi. Ale nie popełnij błędu, "Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać..." (Ew. Jana 10.10).

Nieważne co szatan chciałby, abyśmy o nim myśleli, znamy prawdę: "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć" (1 Piotra 5.8). I znamy jego koniec: "I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie" (Ks. Objawienia 12.9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak wygląda szatan? Jak wyglądają demony?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries