settings icon
share icon
Pytanie

Czy mamy aniołów stróżów?

Odpowiedź


Ew. Mateusza 18.10 mówi, „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” Kontekst „tych małych” może wskazywać zarówno na tych, którzy wierzą w Niego (werset 6) lub odwoływać się do dzieci (wersety 3-5). Jest to główny fragment dotyczący anielskich stróżów. Nie ma wątpliwości, że dobre anioły wspierają (Księga Daniela 6.20-23; 2 Księga Królewska 6.13-17), ujawniają informacje (Dzieje Apostolskie 7.52-53; Ew. Łukasza 1.11-20), prowadzą (Ew. Mateusza 1.20-21; Dzieje Apostolskie 8.26), zabezpieczają (Księga Rodzaju 21.17-20; 1 Księga Królewska 19.5-7) i służą wierzącym w różnych chwilach (Hebrajczyków 1.14).

Pytanie jednak dotyczy tego, czy każda osoba- każdy wierzący- ma takiego anioła. Za czasów Starego Testamentu naród izraelski miał archanioła (Michała) im usługującego (Księga Daniela 10.21; 12.1), lecz Pismo Święte w żadnym fragmencie nie potwierdza jakoby anioł „przypisany był” do jakiejś konkretnej osoby (czasem aniołowie byli wysyłani do konkretnych osób, ale nie ma wzmianki jakoby anioł był komuś na stałe przypisany). Żydzi w pełni rozwinęli przekonanie o aniołach stróżach w czasach pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Niektórzy wcześni ojcowie kościoła wierzyli, że każdy wierzący ma przypisanego zarówno dobrego anioła jak i złego (demona). Wiara w aniołów stróżów już od dłuższego czasu istnieje, chociaż nie ma żadnego biblijnego potwierdzenia tego poglądu.

Powróćmy do Ew. Mateusza 18.10 i użytego tam słowa „ich”, w Grece jest przysłówkiem w liczbie mnogiej, odwołującym się do wierzących którym służą aniołowie. Aniołowie ci są przedstawieni jako „ustawicznie” patrzący na oblicze Ojca i słuchający Jego nakazów, by w potrzebie pomagać wierzącym. Aniołowie w tym fragmencie wydają się przede wszystkim służyć Bogu w niebie, a nie chronić wierzących. Czynne działanie czy doglądanie wszystkiego wskazuje bardziej na działanie Boga, aniżeli aniołów, co doskonale potwierdza że Bóg jest wszechmocny. Bóg widzi każdego wierzącego w każdej chwili, i Sam doskonale wie kiedy potrzebujemy interwencji anioła. Dzięki temu, że aniołowie bez przerwy patrzą na Jego oblicze, są zawsze gotowi na Jego wskazówki by pomagać „tym małym.”

Na podstawie Pisma Świętego nie możemy dokładnie odpowiedzieć na pytanie czy każdy wierzący posiada swojego anioła stróża przypisanego tylko do niej/ niego. Aczkolwiek, jak powiedzieliśmy już sobie wcześniej, Bóg używa aniołów w naszym życiu. Jest to biblijne twierdzenie, że On używa aniołów tak jak i nas, w tym sensie, że ani ich ani nas nie potrzebuje do wykonania Swojego planu, a mimo to wybiera nas czy ich (Księga Joba 4.18; 15.15). Bez względu na to czy jakiś anioł jest nam przypisany czy nie, pamiętajmy że mamy większe zapewnienie od Boga: jeśli jesteśmy Jego dziećmi przez wiarę w Chrystusa, On wykorzystuje wszystko ku dobremu (Rzymian 8.28-30), a Jezus Chrystus nigdy nas nie opuści i nie porzuci (Hebrajczyków 13.5-6). Jeśli Bóg wszechmocny, wszechobecny i kochający jest z nami, to czy ma to jakieś znaczenie, że anioł stróż nas chroni?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy mamy aniołów stróżów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries