Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?


Pytanie: Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?

Odpowiedź:
Zanim warownie demoniczne mogą być przezwyciężone, powinniśmy wiedzieć dokładnie czym właściwie są warownie demoniczne. Słowo warownie pojawia się tylko jeden raz w Nowym Testamencie (2 Koryntian 10.4), a greckie słowo przetłumaczone jako "warownie" oznacza "fortyfikację taką jak zamek." W tym fragmencie, apostoł Paweł instruuje kościół w Koryncie jak z nimi walczyć "i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi" (2 Koryntian 10.5). Czynią tak, bez wykorzystania broni dostępnej na świecie, ale dzięki "boskiej mocy." Ich próżne dyskusje i opinie wynikają z pychy, zła i słabej wyobraźni, to są właśnie ich twierdze/ warownie, w którym przebywają demony.

W Efezjan 6.10-18 Paweł opisuje źródła do jakich mają dostęp naśladowcy Boga- zbroja Boża. Mamy tu powiedziane jak, w postawie uniżenia i zależności, mamy korzystać z zasobów Bożych. Zauważ, że mamy być silni "w Panu" i "w mocy jego siły." Nie przejmujemy demonicznych twierdz własną siłą. Chronimy się pierwszymi pięcioma częściami obronnymi zbroi oraz władamy jedną bronią służącą do ataku- mieczem Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. Czynimy to wszystko "w każdej modlitwie i prośbie [...] za wszystkich świętych" (werset 18). W wersetach 12 oraz 13 Efezjan 6, Paweł pisze, "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się."

Jeden nawyk jaki powinien rozwinąć każdy wierzący to skupienie na fragmencie Efezjan 6.10-18 oraz "przywdziewaniu" duchowości każdego dnia. Długa droga przed nami, aby zwyciężyć diabła i pokonać jego plany. Tutaj Paweł stwierdza, że jak funkcjonujemy w ciele (żyjemy i oddychamy w ciele ludzkim), nie walczymy zgodnie z ciałem (nie możemy podejmować bitew duchowych wykorzystując broń cielesną-dostępną w świecie). Zamiast tego powinniśmy skupiać się na zasobach i broni o mocy duchowej, wtedy zobaczymy, że Bóg daje nam zwycięstwo. Żadna warownia demoniczna nie ostoi się wobec modlitwy chrześcijan noszących pełną zbroję Bożą, walcząc Słowem Bożym i w mocy Ducha Świętego.

English


Powrót na polską stronę główną
Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga