settings icon
share icon
Pytanie

Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?

Odpowiedź


Zanim warownie demoniczne mogą być przezwyciężone, powinniśmy wiedzieć dokładnie czym właściwie są warownie demoniczne. Słowo warownie pojawia się tylko jeden raz w Nowym Testamencie (2 Koryntian 10.4), a greckie słowo przetłumaczone jako "warownie" oznacza "fortyfikację taką jak zamek." W tym fragmencie, apostoł Paweł instruuje kościół w Koryncie jak z nimi walczyć "i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi" (2 Koryntian 10.5). Czynią tak, bez wykorzystania broni dostępnej na świecie, ale dzięki "boskiej mocy." Ich próżne dyskusje i opinie wynikają z pychy, zła i słabej wyobraźni, to są właśnie ich twierdze/ warownie, w którym przebywają demony.

W Efezjan 6.10-18 Paweł opisuje źródła do jakich mają dostęp naśladowcy Boga- zbroja Boża. Mamy tu powiedziane jak, w postawie uniżenia i zależności, mamy korzystać z zasobów Bożych. Zauważ, że mamy być silni "w Panu" i "w mocy jego siły." Nie przejmujemy demonicznych twierdz własną siłą. Chronimy się pierwszymi pięcioma częściami obronnymi zbroi oraz władamy jedną bronią służącą do ataku- mieczem Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. Czynimy to wszystko "w każdej modlitwie i prośbie [...] za wszystkich świętych" (werset 18). W wersetach 12 oraz 13 Efezjan 6, Paweł pisze, "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się."

Jeden nawyk jaki powinien rozwinąć każdy wierzący to skupienie na fragmencie Efezjan 6.10-18 oraz "przywdziewaniu" duchowości każdego dnia. Długa droga przed nami, aby zwyciężyć diabła i pokonać jego plany. Tutaj Paweł stwierdza, że jak funkcjonujemy w ciele (żyjemy i oddychamy w ciele ludzkim), nie walczymy zgodnie z ciałem (nie możemy podejmować bitew duchowych wykorzystując broń cielesną-dostępną w świecie). Zamiast tego powinniśmy skupiać się na zasobach i broni o mocy duchowej, wtedy zobaczymy, że Bóg daje nam zwycięstwo. Żadna warownia demoniczna nie ostoi się wobec modlitwy chrześcijan noszących pełną zbroję Bożą, walcząc Słowem Bożym i w mocy Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak warownie demoniczne mogą być przezwyciężone?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries