settings icon
share icon
Pytanie

Czy demony nadal działają w świecie?

Odpowiedź


Co mają wspólnego ze sobą duchy, straszenie, seanse spirytystyczne, stawianie kart Tarota, tabliczka Ouija czy kule kryształowe? Fascynują wielu ludzi, ponieważ wydaje się, że dają przystęp do rzeczy nieznanych w tym świecie, wykraczających niejako poza nasze fizyczne istnienie. Dla wielu są zupełnie niewinne i nieszkodliwe.

Wielu ludzi, którzy zajmują się tymi tematami bez znajomości biblijnego nauczania wierzy, że duchy są duszami ludzi zmarłych, którzy z jakiegoś powodu, nie przedostali się do „następnego etapu.” Zgodnie z tym w co wierzą, istnieją trzy rodzaje zjaw: 1) zjawy istniejące (bez jakiejkolwiek zależności z innymi duchami); 2) zjawy postaci ludzkich, które są albo dobre albo złośliwe (ale nie są złem). Takie duchy próbują po prostu zwrócić uwagę ludzi, lub trochę ponarzekać, ale w żadnym wypadku nie ranią ludzi; 3) współdziałanie z duchami nie pochodzącymi od ludzi lub demonami. Te istoty mogą przybierać postać ludzi, są szkodliwe i niebezpieczne.

Gdy czytamy o duchach i zjawach ze źródeł pozabiblijnych, to powinniśmy pamiętać, że tylko dlatego że jakiś autor może odnosić się do Biblii lub postaci biblijnych (takich jak archanioł Michał), to nie oznacza, że zgłębił ten temat zgodnie z Pismem Świętym. Jeśli informacje pochodzące od autora nie pochodzą z żadnego wiarygodnego źródła, to czytelnik powinien zadać sobie pytanie: Skąd autor wie, że jego poglądy są słuszne? Skąd pochodzi jego pewność? Na przykład, skąd autor wie, że duchy potrafią przybierać postać ludzką? Ostatecznie, ci, którzy wypowiadają takie poglądy pomijając biblijne nauczanie, muszą opierać swoje poznanie na własnych przemyśleniach, na przemyśleniach innych ludzi i/lub doświadczeniach z przeszłości. Bazując jednak na własnych domysłach, że demony są zwodnicze i mogą przybierać postać ludzką, możemy uznać, że przecież samo doświadczenie może być zwodnicze! Jeśli ktoś chce mieć właściwe poznanie tego tematu, musi odnieść się do źródła, które okazało się być słuszne w 100%- do Słowa Bożego, Biblii. Spójrzmy zatem co Biblia ma nam do powiedzenia na ten temat.

1. Biblia nigdzie nie mówi o zjawach/upiorach. Naucza raczej, że po śmierci duch umarłej osoby udaje się do jednego z dwóch miejsc. Jeśli osoba zaufała Jezusowi Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia, to jej duch zabrany jest do wiecznej obecności z Panem w niebie (Filipian 1.21-23; 2 Koryntian 5.8). Później przy zmartwychwstaniu połączy się z ciałem (1 Tesaloniczan 4.13-18). Jeśli osoba nie wierzyła w Jezusa Chrystusa, to jej duch zostanie zabrany do miejsca wiecznego cierpienia, nazwanego piekłem (Ew. Łukasza 16.23-24).

Bez względu jednak na to, czy ktoś jest osobą wierzącą czy też nie, po śmierci nie ma powrotu na ziemię, aby komunikować się czy wpływać na świat ludzi żyjących, nawet jeśli jakaś osoba miałaby ostrzec przed nadchodzącym sądem (Ew. Łukasza 16.27-31). Istnieją tylko dwa przykłady w których zmarli mieli kontakt ze światem żyjących. Pierwsza dotyczy sytuacji w której król Izraela- Saul próbował skontaktować się z prorokiem Samuelem poprzez medium. Bóg wyznaczył odpowiedni czas na to, by Samuel przekazał Saulowi wiadomość o sądzie, jaki przyjdzie na niego za jego nieposłuszeństwo (1 Księga Samuela 28.6-19). Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem na górze przemienienia, o czym czytamy w Ew. Mateusza 17.1-8. Pojawienie się Mojżesza i Eliasza nie jest jednak przykładem kontaktowania się z duchami.

2. Pismo Święte bardzo często mówi o aniołach, które poruszają się niezauważone (Księga Daniela 10.1-21). Te anioły nawiązują czasem pewną interakcję z ludźmi. Złe duchy, demony mogą owładnąć ludzi, zamieszkać w nich i zawładnąć nimi (zobacz na przykład Ew. Marka 5.1-20). Cztery ewangelie i Dzieje Apostolskie przedstawiają kilka przykładów opętania przez demony oraz sytuacje w których pojawiały się dobre anioły po to, by pomóc ludziom wierzącym. Anioły, zarówno te dobre jak i złe, mogą spowodować że wydarzy się coś nadzwyczajnego (Księga Joba 1-2; Księga Objawienia 7.1; 8.5; 15.1; 16).

3. Pismo Święte pokazuje, że demony mają poznanie rzeczy o jakich ludzie nie są świadomi (Dzieje Apostolskie 16.16-18; Ew. Łukasza 4.41). Ze względu na to, że te złe anioły istnieją od dłuższego czasu, toteż poznały już rzeczy, których ludzie nie poznali, ze względu na to, że żyją na ziemi krótki czas. A ponieważ szatan ma ciągły dostęp do Boga (Księga Joba 1-2), to możemy przypuszczać, że również demony mogą być dopuszczone do poznania konkretnych faktów na temat przyszłości.

4. Pismo Święte mówi, że szatan jest ojcem kłamstwa i zwodzicielem (Ew. Jana 8.44; 2 Tesaloniczan 2.9) i sam przedstawia się jako „anioł światła.” Ci, którzy za nim podążają czynią podobne, zwodnicze rzeczy (2 Koryntian 11.13-15).

5. Szatan i demony mają wielką moc (w porównaniu z ludźmi). Nawet Michał, archanioł pokłada ufność jedynie w Bogu, gdy rozprawia się z szatanem (Juda 1.9). Ale moc szatana jest niczym w porównaniu z potęgą Bożą (Dzieje Apostolskie 19.11-12; Ew. Marka 5.1-20), a Bóg jest w stanie wykorzystać zło, jakie knuje szatan, by wypełnić dobry cel (1 Koryntian 5.5; 2 Koryntian 12.7).

6. Bóg nakazuje nam, abyśmy nie mieli nic wspólnego z okultyzmem, czczeniem zła, czy angażowaniem się w świat złych duchów. Dotyczy to zatem wykorzystania medium, seansów spirystycznych, tablic Ouija, horoskopów, kart Tarota, wywoływania duchów itp. Bóg nazywa te praktyki obrzydliwością (2 Księga Mojżeszowa 18.9-12; Księga Izajasza 8.19-20; Galacjan 5.20; Księga Objawienia 21.8), a ci, którzy się tym zajmują sprowadzają na siebie różne problemy (Dzieje Apostolskie 19.13-16).

7. Wierzący w Efezie pokazali wspaniały przykład jak mamy postępować z przedmiotami okultystycznymi (książkami, muzyką, biżuterią, grami itp.). Wyznawali, że są zaangażowani w tego rodzaju rzeczy i uznawali je za grzech publicznie paląc wszystko, co było z tym związane (Dzieje Apostolskie 19.17-19).

8. Uwolnienie od wpływu szatana można osiągnąć poprzez Boże zbawienie (ratunek). Zbawienie pochodzi dzięki zaufaniu słowom Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 19.18; 26.16-18). Próby uwolnienia się od wpływów demonicznych bez Bożego ratunku nie jest możliwe. Jezus ostrzegał, aby serce człowieka nie oddalało się od obecności Ducha Świętego: takie serce jest pustym miejscem, gotowym na przyjęcie jeszcze więcej gorszych demonów (Ew. Łukasza 11.24-26). W momencie gdy osoba przychodzi do Chrystusa po przebaczenie, Duch Święty wstępuje by zamieszkać i przebywać w człowieku wierzącym aż do dnia pełnego odkupienia (Efezjan 4.30).

Niektóre z ponadnaturalnych działań mogą być przypisane szarlatanom. Wydaje się, że najlepszym wytłumaczeniem innych świadectw o duchach i zjawach jest wskazanie na dzieło demonów. Demony te mogą czasem nie ujawnić swojej natury, a innym razem zwieść, podając się za nieobecne duchy ludzkie. Takie zwiedzenie prowadzi do jeszcze większych kłamstw i zagubienia.

Bóg stwierdza, że głupotą jest łączenie się z umarłymi w imieniu żyjących. Słowo Boże jest źródłem naszej mądrości. Wierzący w Jezusa Chrystusa nie mogą być zaangażowani w praktyki okultystyczne. Duch świata istnieje naprawdę, ale chrześcijanie nie muszą się go bać (1 Jana 4.4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy demony nadal działają w świecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries