settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są różne rodzaje aniołów?

Odpowiedź


Aniołowie dzielą się na dwie kategorie: "nie upadłe" anioły oraz upadłe anioły. Nie upadłe anioły są tymi, którzy ostali się wiernie przez cały czas swojego istnienia i tym samym nazwane są "świętymi aniołami." W Piśmie Świętym, ogólnie gdy mowa jest o aniołach, to dotyczy to aniołów świętych. W przeciwieństwie do upadłych aniołów, czyli tych które nie zachowały swojej świętości.

Anioły święte dzielą się na szczególne klasy a niektóre są wymienione z imienia. Michał archanioł jest prawdopodobnie nadrzędnym aniołem spośród aniołów świętych, a jego imię oznacza "kto jest podobny do Boga" (Ks. Daniela 10.21; 12.1; 1 Tesaloniczan 4.16; Judy 1.9; Ks. Objawienia 12.7-10). Gabriel jest jednym z głównych posłańców Bożych, jego imię oznacza "bohater Boży" i zostały mu powierzone ważne przesłania, takie jak wiadomości przekazana Danielowi (Ks. Daniela 8.16; 9.21), Zachariaszowi (Ew. Łukasza 1.18-19) oraz Marii (Ew. Łukasza 1.26-38).

Większość świętych aniołów nie jest nazwana w Biblii, ale są opisani jako "wybrani aniołowie" (1 Tymotuesza 5.21). Wyrażenia „zwierzchności" i „moce" wydają się być używane w odniesieniu do wszystkich aniołów, zarówno do upadłych jak i świętych (Ew. Łukasza 21.26; Rzymian 8.38; Efezjan 1.21; 3.10; Kolosan 1.16l 2.10, 15; 1 Piotra 3.22). Niektóre anioły są określane jako "cherubowie", to są żywe istoty, które bronią Bożej świętości przed jakimkolwiek skaleniem grzechu (1 Ks. Mojżeszowa 3.24; 2 Ks. Mojżeszowa 25.18, 20). "Serafowie" są inną klasą aniołów, wspomnianych tylko raz w Piśmie Świętym w Ks. Izajasza 6.2-7 i są opisane jako aniołowie z trzema parami skrzydeł. Najwidoczniej miały za zadanie wielbić Boga, będąc posłańcami Bożymi na ziemi i są szczególnie wrażliwi na Bożą świętość. Większość odniesień odnośnie aniołów świętych w Piśmie Świętym nawiązuje do ich służb, które mają szeroki zasięg. Anioły święte były obecne przy stworzeniu, przy nadaniu Prawa, przy narodzinach Chrystusa i jego zmartwychwstaniu, przy jego wniebowstąpieniu i będą obecne przy pochwyceniu Chrystusa oraz ponownym jego przyjściu.

Jako przeciwwaga do świętych aniołów, upadłe anioły też są niezliczone, ale jest ich zdecydowanie mniej aniżeli świętych aniołów i opisani są jako upadli od pierwszego miejsca w którym się pojawiają. Poprowadzone przez szatana, który początkowo był świętym aniołem, upadłe anioły zdradziły, zbuntowały się przeciwko Bogu i stały się grzeszne w swojej naturze i postępowaniu. Upadłe anioły zostały podzielone na dwie klasy: te, które są wolne i te, które zostały związane. Spośród upadłych aniołów, szatan jako jedyny jest w szczególny sposób opisany w Biblii. Gdy szatan upadł (Ew. Jana 8.44; Ew. Łukasza 10.18), pociągnął za sobą jedną trzecią aniołów. Wśród nich, niektóre są zatrzymane w łańcuchach w oczekiwaniu na sąd (1 Koryntian 6.3; 2 Piotra 2.4; Judy 1.6), a pozostali są wolni i są demonami, duchami, o których wspominają różne fragmenty Nowego Testamentu ( Ew. Marka 5:9, 15; Ew. Łukasza 8:30; 1 Tymoteusza 4:1). Oni są sługami szatana we wszystkich jego przedsięwzięciach i dzielą jego los (Ew. Mateusza 25:41; Ks. Objawienia 20:10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są różne rodzaje aniołów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries